Kto sa môže nechať zaočkovať v Nemocnici Svet zdravia vo Vranove?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

Prvé voľné termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka 25. januára.

Očkovanie vo vranovskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre, ktoré sa nachádza na prvom poschodí poliklinického pavilónu. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 13.00 hod.

Aktuálne je na stránke www.korona.gov.sk otvorené prihlasovanie pre:

– zdravotníckych pracovníkov

– študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom

– zamestnancov obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici

– zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)

– terénnych sociálnych pracovníkov

– zamestnancov nemocnice, ktorí prichádza do kontaktu s pacientom

– zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom

– zamestnancov mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou

– osoby nad 85 rokov

– osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do tejto skupiny patrí (napr. potvrdením o zamestnaní, či služobným preukazom). Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu bude pridelený automaticky.

„Po príchode do vakcinačného centra, respektíve ambulancie vypĺňa pacient dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory. Po vykonaní všetkých náležitých úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácii. Po tomto kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút,“ uviedla Jana Fedáková, komunikačná špecialistka ProCare a Svet zdravia.

Vo vranovskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných približne 690 ľudí, z toho 340 zamestnancov. Aktuálne nemocnica očkuje zdravotníkov, ľudí z kritickej infraštruktúry a oprávnené osoby.

V prípade otázok o objednávaní sa na očkovanie možno využiť telefonickú linku nemocnice 0918 931 962 alebo 057 /48 65 434.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!