Ponuka zriadiť mobilné odberové miesto aj v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo tretí verejný návrh určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu. Záujemcovia môžu za stanovených podmienok zriadiť a prevádzkovať mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie aj v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov.

Ministerstvo zdravotníctva týmto predlžuje a rozširuje možnosť pre ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti stať sa súčasťou systému odberných miest na diagnostiku ochorenia COVID-19. Prvý verejný návrh vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva 15. novembra, druhý už 17. novembra. Zareagovalo na nich viac ako sto poskytovateľov, ktorí s ministerstvom uzatvorili zmluvu o spolupráci. Rezort zdravotníctva tak plní úlohu uloženú Ústredným krízovým štábom, rozšíriť systém mobilných odberných miest aj v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov, a vyhlasuje tretí verejný návrh. Záujemcovia môžu na ponuku reagovať do stredy 2. decembra do 12.00 hodiny. „Ministerstvo zdravotníctva takto rozširuje systém mobilných odberných miest, kde budú zdravotníci pre verejnosť zadarmo robiť diagnostické vyšetrenia na ochorenie COVID-19 antigénovými testami v exteriéri alebo v interiéri v ktoromkoľvek meste a obci v Slovenskej republike nad 5000 obyvateľov,“ uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR.  

Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu podľa Obchodného zákonníka nájdu záujemci so všetkými podrobnosťami na stránke ministerstva zdravotníctva. „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým bude na základe tejto Výzvy uzatvorená zmluva o spolupráci, bude zabezpečovať vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, za dohodnutú odplatu. Poskytovateľ bude vykonávať diagnostické vyšetrenia najmenej päť pracovných dní v týždni v rozsahu 8 hodín denne. Diagnostické vyšetrenia sa budú vykonávať len v pracovné dni vždy najskôr od 10:00 hod,“ citujeme z tlačovej správy MZ SR.

Aktuálny zoznam antigénových testovacích miest: https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!