V ZŠ Bernolákova inšpirujú žiakov novými modernými učebňami

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: Rado Cerula

V Základnej škole Bernolákova vo Vranove nad Topľou zrekonštruovali ďalšie štyri odborné učebne. Cieľom je renesancia záujmu o prírodovedné predmety a technické odbory so základmi prípravy pre stredné odborné školy.

Projekt „Zlepšovanie kompetencií žiakov Základnej školy Bernolákova vo Vranove nad Topľou“ z pohľadu copywritingu veľa nenapovie, ale podstatný je výsledok a ten je pôsobivý.

Inšpirácia v zahraničí

V spolupráci so zriaďovateľom mestom Vranov nad Topľou sa na všetkých základných školách na území mesta podarilo realizovať projekt zameraný na modernizáciu odborných učební. V ZŠ Bernolákova sa rozhodli pre rekonštrukciu a vybavenie informatickej, fyzikálnej, chemickej a polytechnickej učebne.

„Zúčastňoval som sa medzinárodných partnerských projektov Erazmus+, či návštev partnerského mesta Vranov nad Topľou v Čechách. Už je to profesionálna deformácia (úsmev), že nech prídem kdekoľvek, snažím sa všimnúť si moderné vychytávky, ktoré by sme mohli aplikovať aj u nás,“ vysvetľoval riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula.

Renesancia prírodných vied

Spomínané učebne prešli nielen stavebnou rekonštrukciou, ktorá bola urgentná, ale aj modernizáciou vybavenia a pomôcok.

„Od tohto projektu v prvom rade očakávame zvýšenie záujmu o vyučovanie prírodovedných predmetov, ktorý sa v posledných rokoch stráca. Uvedomujeme si, že ak chceme žiakov motivovať, musíme pre nich vytvoriť moderné inšpiratívne prostredie. Myslím si, že sa nám to, aj podľa spätnej väzby od detí, podarilo,“ reagoval M. Cerula.

Polytechnická učebňa

Pozornosť si zaslúži aj prístup ZŠ Bernolákova k technickému zázemiu, pretože dopyt od žiakov po remeselných zručnostiach je na ústupe, a to i napriek tomu, že na trhu práce sú práve profesie s tým spojené žiadané. Škola z vlastných prostriedkov zrekonštruovala cvičnú kuchynku a súčasným trendom prispôsobila polytechnickú učebňu.

„Učebňa je kompletne vybavená na drevoobrábanie a kovoobrábanie. Popri rôznych nástrojoch, ktoré poznáme z domácich dielní, sme ju ešte vybavili elektronickými sústruhmi na drevo a kov. Aj po reforme v roku 2009 sme sa snažili technickú výchovu zachovať, ale moderné trendy sa ignorovať nedajú, preto sme potrebovali dielne zrekonštruovať. Dnes ich máme vybavené tak, že žiaci dokážu získať základné manuálne zručnosti aj pre ďalšie štúdium na stredných odborných školách,“ uviedol M. Cerula.

Modernejšia škola

ZŠ Bernolákova má 38-ročnú históriu a M. Cerulu teší, že úspešní boli v tomto školskom roku aj v rámci projektu Modernejšia škola. Vďaka nemu sa podarilo vo vstupnom vestibule vytvoriť centrálnu oddychovú zónu, zriadiť novú školskú knižnicu a dobudovať učebňu robotiky, a to všetko s pridanou hodnotou.

„Našou filozofiou je, že učiteľ má byť koordinátor a tvorivým článkom je žiak. Som presvedčený, že keď sa deti dostanú k výsledku postupnými krokmi, vytvoria si k tomu trvalý vzťah a zároveň ich to motivuje, aby napredovali. Priznám sa, žiaci často prekvapia aj mňa, čo všetko dokážu,“ dodal s úsmevom M. Cerula.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!