Príde mesto Vranov nad Topľou o 429 tis. eur? O korekcii rozhodne J. Budaj

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Kým pandémia spôsobená ochorením COVID-19 je na ústupe, čoraz viac diskutovanou témou sa stáva ekonomická kondícia spoločnosti, vrátane samospráv. Mestá a obce počítajú každé euro, o ktoré prišli a ktoré by mohli ušetriť. Vo Vranove nad Topľou komplikuje situáciu fakt, že mestu stále hrozí korekcia vo výške 1,5 násobku sumy 286 198,42 €. Pripomenieme, že tento proces sa naťahuje od roku 2014!

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Korekciu vo výške 286 198,42 € si Ministerstvo životného prostredia uplatnilo voči mestu Vranov nad Topľou za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou – stavebná časť“.
 
Táto téma rezonovala na pôde Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou predovšetkým v prvom polroku 2018, kedy poslanci schvaľovali úver na dokončenie III. etapy centra mesta. 
 
Vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý vtedy priznal, že ho medializovaná informácia o pohľadávke po lehote splatnosti prekvapila, pretože ministerstvo ju s mestom neodsúhlasilo a ani ju nezverejnilo v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Na margo celkového vývoja udalostí doplnil, že verejné obstarávanie zabezpečovala externá firma, pričom Úrad pre verejné obstarávanie súťaže nezrušil, ani neudelil pokutu, len v prípade prvej mestom zrušenej súťaže, na základe ktorej bola udelená korekcia, uviedol výhrady, no projekt na základe nej realizovaný nebol. „Generálna riaditeľka Sekcie environmentálnych programov a projektov sa na rokovaní s nami vyjadrila, že podľa jej názoru, ministerstvo v roku 2014 pochybilo a odporučila nám, aby sme podali žalobu. Jej názor totiž je, že táto korekcia nemala byť udelená. Prisľúbila nám, že v prípadnom súdnom spore bude vypovedať v náš prospech,“ referoval v roku 2018 primátor Ján Ragan.
 
Ministerstvo životného prostredia SR sa od tejto interpretácie dištancovalo a našej redakcii zaslalo originál e-mailovej správy, v ktorej sa uvádza, že MŽP ako správny orgán oznámilo listom 22. novembra 2017 pokračovanie v správnom konaní, plus navyše následne vydalo rozhodnutie o uložení jeden a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie poskytnutého príspevku.
 
Mesto Vranov nad Topľou podalo voči rozhodnutiu rozklad. Ministerstvo životného prostredia SR sme od roku 2018 viackrát kontaktovali s otázkou, či padol definitívny verdikt a vranovská radnica (ne)bude musieť korekciu uhradiť. 
 
V januári 2020 nám vtedajší hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák napísal, že MŽP SR uložil rozhodnutím  21. mája 2019 účastníkovi konania – mestu Vranov nad Topľou povinnosť vrátiť jeden a pol násobok sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou – stavebná časť“. „Účastník konania podal v zákonom stanovenej lehote proti prvostupňovému rozhodnutiu rozklad. Vzhľadom na to, že v danej veci zatiaľ nie je vydané právoplatné rozhodnutie, nie je možné zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol začiatkom roka Tomáš Ferenčák. 
 
Ministerstvo životného prostredia SR sme kontaktovali presne po roku od vydania ostatného rozhodnutia – 21. mája 2020. Z tlačového odboru nám odpísali začiatkom júna a faktom je, že proces definitívneho uzavretia kauzy spojenej s korekciou nie je stále ukončený. „Účastník konania podal rozklad. K dnešnému dňu ešte nebolo v danej veci rozhodnuté. Keďže doterajší ministri rozhodnutie neprijali, prechádza táto povinnosť na šéfa rezortu Jána Budaja,“ informovali našu redakciu z Odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR. 
 
 
 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!