Finalisti súťaže Gaštanček 2016 rozospievali Mestský dom kultúry

redakcia@vranovske.sk
Autor

Súťažný festival spevákov populárnej piesne Gaštanček 2016 má aj tento rok svojich víťazov. Rozhodlo sa o tom počas dvoch finálových kôl 9. a 10. 6. 2016 v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. Spevácke výkony zo Slovenska a Poľska vo veku od 12 do 15 rokov hodnotila päťčlenná odborná porota, ktorej predsedala PaedDr. Mariana Lapčáková.

Rozmanitým žánrovým výbe­rom skladieb sa predstavili Agáta Škripová z Vranova nad Topľou, Michalina Grzybowska z Rzeszówa, Mária Tremková z Levoče, Maksymilian Stalec z Rzeszówa, Hanka Husenicová z Lovčice, Martyna Lampart z Rzeszówa, Magdaléna Rodáková zo Svidníka, Julia Jakóbiec z Rzeszówa, Mário Gregor zo Spišskej Novej Vsi, Nikova Szeliga z Rzeszówa a Lucia Jarošíková z Margecian. Z jedenástich finalistov si Cenu diváka odniesol Mário Gregor, ktorý v 2. finálovom kole zapôsobil na publikum piesňou Dnes od skupiny Tublatanka. Lucia Jarošíková z Margecian a stala laureátkou festivalu. Zvláštnu cenu udelila porota netradične všetkým účinkujúcim. Gratulujeme. Spevákov doprevádzala hudobná skupina Funny People, ktorá tento rok odohrala festival neobvykle v akustickej verzii.

Nechýbal ani tradičný moderátor festivalu Miro Alexovič, ktorý svojim prejavom účinkujúcich povzbudil a divákov skvelo zabával. Gaštanček už niekoľko rokov patrí medzi podujatia, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou hudobného života mesta Vranov n. T. Vďaka organizátorom podujatia Mestu Vranov n. T. a Mestskému domu kultúry vo Vranove n. T. ste aj vy mohli spoznať mladé spevácke talenty a vypočuť si v ich podaní slovenské, poľské a zahraničné populárne piesne.

Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou, ktorý bol financovaný zo zdrojov EÚ. 

Mgr. Eva Faithová
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!