ETNOWEEKEND spojí remeselných majstrov, tradičnú gastronómiu a umenie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Remeselní majstri, tradičná gastronómia, divadelné umenie, hudba. ETNOWEEKEND vo Vranove nad Topľou bude harmóniou pre ľudské zmysly.

Podujatie ETNOWEEKEND sa bude konať v rámci projektu EtnoCarpathia, ktorý si kladie za cieľ prispieť k propagácii poľsko-slovenského pohraničia. Piliermi sú tradície zhmotnené v remeslách, gastronómii a umení.

Partneri projektu – združenie Euroregion Karpacki, Muzeum Okręgowe v Rzeszowe a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou zvolili naozaj zaujímavý spôsob, ako predstaviť regióny Zemplína, Šariša, Zamaguria a Podkarpatského vojvodstva. Inšpirovať sa totiž nechali tým, čo harmonizuje s ľudskými zmyslami a vnemami. „ETNOWEEKEND je poslednou – záverečnou aktivitou v rámci projektu EtnoCarpathia, preto sme sa spojili to najinšpiratívnejšie, čo nás počas jeho trvania oslovilo. Snažili sme spojiť všetko do mozaiky, ktorá nám dáva zmysel, lebo našim prianím je predstaviť všetky regióny ako tvorivé a dobrosrdečné,“ uviedol manažér projektu EtnoCarpathia Alfonz Kobielsky.

Produktom projektu EtnoCarpathia budú spracované turistické balíky určené pre zahraničných, ale aj domácich turistov, vďaka ktorým budú môcť spoznať a hlavne zažiť región Eurokarpaty aktívnym spôsobom. „Vždy sme si boli istí tým, že náš spoločný región v poľsko-slovenskom prihraničí dokáže ponúknuť veľa. Počas realizácie projektu sme sa v tom len utvrdili. Máme výnimočné kultúrne dedičstvo, hrdiť sa môžeme prírodným bohatstvom, ale čo je najdôležitejšie, všetko to prepájajú ľudia, ktorým na ich regiónoch záleží,“ zdôraznil A. Kobielsky.

Projekt EtnoCarpathia je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Program cezhraničná spolupráca INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!