UPOZORNENIE na prekročenie rezíduí pesticídov v detských výživách

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Úrady verejného zdravotníctva počas úradnej kontroly potravín zistili prítomnosť nevyhovujúcich detských potravín. Konkrétne HELLO XXL Dojčenská výživa s jahodami 200 g a HELLO Dojčenská výživa s jablkami 100 g.

V uvedených potravinách bol laboratórnou analýzou zistený obsah rezíduí pesticídov (fosetyl-Al, chlorečnan) v množstvách prevyšujúcich 0,01 mg/kg. Je to prekročenie legislatívne stanoveného limitu a na základe tohto sa výrobky nepovažujú za bezpečné.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva prijímajú kroky na stiahnutie uvedených potravín z trhu v SR.

Keďže sa tieto potraviny môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby potraviny s vyššie uvedenými identifikačnými informáciami nekupovali, už zakúpené potraviny nekonzumovali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Obe potraviny sú v procese hlásenia do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF.

Množstvo rezíduí pesticídov (fosetyl-Al, chlorečnan) prevyšujúce 0,01 mg/kg je v rozpore konkrétne  s požiadavkami uvedenými v čl. 7 ods. 2 smernice Komisie č. 2006/125/ES o potravinách spracovaných na báze obilnín a detských potravinách určených pre dojčatá a malé deti a požiadavkami uvedenými v § 7 ods. 15 výnosu č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v spojení s § 3 ods. 5 výnosu č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

NEVYHOVUJÚCE DETSKÉ POTRAVINY

1. HELLO XXL Dojčenská výživa s jahodami 200 g, od ukončeného 6. mesiaca veku, dátum minimálnej trvanlivosti 11.12.2025, šarža 16:25 11.12.2025/2, výrobca LINEA NIVNICE, a. s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, Česká republika, distribútor LINEA Slovensko spol. s r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

2. HELLO Dojčenská výživa s jablkami 100 g, od ukončeného 4. mesiaca veku, dátum minimálnej trvanlivosti 08.10.2025, šarža 09:10 08.10.2025/3, výrobca LINEA NIVNICE, a. s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, Česká republika, distribútor LINEA Slovensko spol. s r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!