Regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnilo 28 recitátorov

redakcia@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 30. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského a odvtedy sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky populárnu súťaž v prednese slovenských povestí.

Regionálnemu kolu predchádzali školské kolá, ktoré si jednotlivé základné školy a osemročné gymnáziá organizovali individuálne. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách.

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 28 žiakov zo 14 škôl vranovského regiónu: ZŠ Bernolákova, Cirkevné gymnázium, ZŠ Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Čaklov, ZŠ s MŠ Tovarné, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Žalobín, ZŠ Kladzany, ZŠ Bystré, ZŠ Nižný Hrušov.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1. kategória –
Mgr. Marianna Majzlíková, Ing. Štefánia Rieglerová, Mgr. Miroslav Gešper
2. kategória – Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Lívia Godová, Andrea Maďarová
3. kategória – Mgr. Anastázia Sabolová, Mgr. Renáta Bačíková, Mgr. Katarína Ondovčáková

Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru. Vyjadrili sa, že zo súťaže si odnášajú kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim prajú veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.

Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:

1. kategória:
1. miesto: Viliam Peter Jonek, ZŠ Žalobín
2. miesto: Anastázia Novotná, ZŠ Bystré
3. miesto: Alexandra Dančevská, ZŠ Bernolákova

2. kategória:
1. miesto:
Filip Calko, ZŠ s MŠ Sedliská
2. miesto: Tamara Kolesárová, ZŠ Sídl. II.
3. miesto: Rebeka Bížová, ZŠ Bernolákova

3. kategória:
1. miesto:
Viktória Karjanská, ZŠ Juh
2. miesto: Alexandra Dudášová, ZŠ s MŠ Tovarné
3. miesto: Katarína Kačerová, ZŠ Sídl. II.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Katarína Ondovčáková, HK
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!