ZMOVR a vranovskí poslanci PSK si podali ruky na novú úroveň spolupráce

  • Obce
  • Dátum: 28.04.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Členovia Rady Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMOVR) a poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Vranov nad Topľou si podali ruky na novú úroveň spolupráce. Tento moment je dôležitý o to viac, že oddeliť miestnu a regionálnu samosprávu sa z pohľadu verejnej služby pre občana nedá.

Spolupráca. Výmena skúsenosti. Vzájomná inšpirácia. Dôraz na túto ideu zdôraznil starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák nielen po zvolení za predsedu Združenia miest a obcí vranovského regiónu, ale vyzýval k ním na Snemoch ZMOVR aj v minulosti. Rada ZMOVR chce toto posolstvo preniesť do praxe pravidelným organizovaním svojich zasadnutí v obciach po jednotlivých mikroregiónoch. V minulosti sa členovia Rady stretávali v Centre podpory regionálneho rozvoja na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Prvýkrát zasadala Rada „výjazdovo“ v Sečovskej Polianke. „Členom Rady ZMOVR chceme dať príležitosť predstaviť svoju obec a jej okolie. Aj my ostatní chceme a máme záujem spoznávať ostatné obce v našom regióne z iného uhla pohľadu, najmä ak nám kolegovia predstavia príklady dobrej praxe,“ vysvetľoval prvý z dôvodov predseda ZMOVR Ján Fenčák.  


Prvé „výjazdové“ rokovanie Rady ZMOVR sa konalo v Sečovskej Polianke. FOTO: Imrich Makó.

Na území vranovského okresu pôsobí šesť mikroregiónov – Naša dražka, Domaša, Sedliská, Hlinné, Vranov nad Topľou a Oblík. Každý z nich má vlastné špecifiká a práve na nich by sa chceli členovia Rady ZMOVR počas výjazdových rokovaní sústrediť. „Dôležité je zdôrazniť, že okres nechceme deliť podľa priorít, ale pozornosť budeme venovať rovnakým dielom všetkým jeho častiam. Na to, aby sme mohli pochopiť konkrétne problémy konkrétneho mikroregiónu, potrebujeme sa s ním zoznámiť naozaj detailne. Možno aj my ostatní ponúkneme počas presunov iný pohľad, inú spätnú väzbu. Zdôrazňujem, že cieľom nie je kritizovať, ale ponúkať riešenia a rozvíjať,“ uviedol J. Fenčák.

Jedným z najbližších nevyhnutných partnerov miestnej samosprávy je samosprávny kraj. V Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zastupujú okres Vranov nad Topľou poslanci Jaroslav Makatúra, ktorý sa stal podpredsedom PSK, Ján Ragan (pre pracovné povinnosti sa Rady ZMOVR nezúčastnil, pozn. red.), Jozef Baran, Jozef Berta, Peter Kocák a Alfonz Kobielsky. Ako pripomenul J. Fenčák, takéto spoločné rokovania by sa mali konať na pravidelnej báze, či už na úrovni Rady alebo na úrovni odborných komisií. „Aj my starostovia, primátori, aj poslanci PSK zastupujeme tých istých občanov. Na spoločných rokovaniach chceme identifikovať témy, ktoré potrebujeme riešiť a spoluprácou ich následne dostať do fázy, že na konci dňa dokážeme nášmu okresu pomôcť,“ pripomenul očakávania J. Fenčák.


Členovia Rady ZMOVR zablahoželali poslancovi a starostovi Malej Domaše Jaroslavovi Makatúrovi k zvoleniu za podpredsedu PSK. FOTO: Imrich Makó.

Obidve strany deklarovali záujem veľmi úzkej spolupráce. Poslanci PSK predstavili, v ktorých odborných komisiách pri zastupiteľstve pôsobia, a zároveň komunikovali témy ako stredné školy, cezhraničná spolupráca, sociálne služby, cestná infraštruktúra, kultúra, či cestovných ruch s dôrazom na Domašu a Slanské vrchy, ale dotkli sa tiež zdravotníctva. „Ak riešenie niektorých problémov stagnuje a neposúva sa, krajskí poslanci dokážu do tohto procesu zapojiť aj župana a Zastupiteľstvo PSK, ako tomu bolo napr. pri odkalisku Poša. Ďalším z veľmi dobrých príkladov je obchvat Vranova nad Topľou. Ak VÚC-ka investuje v okresnom meste, robí to pre všetkých obyvateľov v okrese,“ dodal J. Fenčák.

Najčastejším slovom, ktoré rezonovalo počas viac ako hodinového dialógu, boli „informácie“. Ich výmenou chcú starostovia, primátori a poslanci docieliť efektívnejší nástup koncových riešení. „Určite aj poslanci prídu s riešeniami, ktoré my ako starostovia a primátori nevidíme. Len takto docielime spoluprácu. Zdôrazňujem spoluprácu, aby sa niektoré veci urýchlili. V tomto kontexte máme určite záujem pozvať na rokovanie taktiež predsedu PSK Milana Majerského, aby sme hľadali možnosti za jedným spoločným stolom,“ reagoval J. Fenčák.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!