Renesancia na trhu: SOŠD vo Vranove otvára odbor technik drevostavieb

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
Foto: drevoastavby.cz/Martin Zeman

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou reaguje na dopyt na trhu. Nový odbor – technik drevostavieb – je vlakovou loďou renesancie drevárskych profesií na Slovensku.

Krivka záujmu o drevárske odbory opäť rastie. V minulosti ju smerom nadol stlačil fakt, že drevársky priemysel na Slovensku v ostatných rokoch ustúpil zo svojich pozícií. Dôvodom bol fakt, že podstatná časť dreva vyťaženého v našich lesoch putovala na export do zahraničia. Druhou okolnosťou bola finalizácia výrobkov predovšetkým „made in Poland“, či „made in China“, ktorým slovenské firmy nedokázali cenovo konkurovať. Tento trend na záujme negatívne pocítili aj stredné školy, ktoré vzdelávali mladých drevárov vo Zvolene, Spišskej Novej Vsi, Topoľčanoch a výnimkou nebol ani Vranov nad Topľou.

Pozitívnou správou však je, že trh si vyžiadal renesanciu drevárskych odborov. Práve Stredná odborná škola drevárska vo Vranove má vďaka tradícií, personálnemu, aj technickému zázemiu potenciál, aby perspektívu premenila na profesnú realitu.

Ako uviedol riaditeľ SOŠD Igor Šesták, impulzom a inšpiráciou je rastúca celospoločenská objednávka na návrat k prírodným materiálom a ekologickým alternatívam. Tieto kritéria spĺňajú drevostavby, čo sa okamžite premietlo do boomu. Z toho dôvodu sa vo Vranove nad Topľou rozhodli popri overenom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby otvoriť nový 4-ročný maturitný odbor technik drevostavieb. „Dopyt po tomto druhu stavieb je dnes na trhu evidentný, čo zároveň predpokladá dopyt po kvalifikovaných odborníkoch. Pridanou hodnotou, ktorú rovnako vnímame, je aj záujem firiem špecializujúcich sa na drevené strechy, podkrovia, či krovy, aby sme takýchto absolventov vzdelávali,“ dodal riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Igor Šesták.

Absolvent tohto odboru sa stane špecialistom na konštrukciu a montáž drevených stavieb od nosnej konštrukcie stien, priečok, schodísk, až po strechy a pergoly. Počas štyroch rokov získajú študenti zručnosti nielen vďaka práci na moderných CNC strojoch a laserovom zariadení v dielňach, ale naučia sa tiež pracovať s počítačovou grafikou pri navrhovaní. Po zaškolení a získaní praxe budú môcť pracovať ako samostatní projektoví manažéri a majstri v predvýrobnej príprave výroby, projekcii, výrobe, ako aj v zabezpečení realizácie zákaziek drevostavieb z pohľadu logistiky. „Dávame si záležať na tom, aby absolventi dokázali pristúpiť k drevostavbám komplexne. To znamená od práce v grafických programoch pri navrhovaní cez výrobu remeselných drevárskych polovýrobkov až po založenie stavby a jej ukončenie. Záležať si dávame aj na získavaní praxe, preto ju budú vykonávať v spolupráci s našimi partnerskými firmami, lebo niektoré stavebné postupy nie je totiž možné reálne v podmienkach dielní nasimulovať,“ dodal I. Šesták.

Pridanou hodnotou je, že študenti budú pracovať s najmodernejšou technikou. Prešovský samosprávny kraj totiž zaradil SOŠD medzi desať škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sa zapoja do iniciatívy Catching Up Regions. Vďaka spolupráci so Svetovou bankou by sa malo vo vranovskej strednej škole preinvestovať približne 1,2 mil. eur. „Vďaka tomuto projektu sa nám podarí dovybaviť školu CNC zariadeniami pre drevárstvo, ako aj klasickými konvenčnými strojmi v drevárskych a stolárskych dielňach. Sme veľmi radi, že sme boli zaradení do tejto iniciatívy, pretože naši študenti budú môcť pracovať s modernými technológiami a o to ľahšie sa im potom bude profesionálne nastupovať do praxe,“ zdôraznil I. Šesták.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!