PARTICIPATÍVNY ROZPOČET: Podporiť môžete farnosti v Čičave a S. Polianke

  • Obce
  • Dátum: 27.04.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Verejnosť môže aj tento rok rozhodnúť o tom, kto získa dotáciu v rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Participatívny rozpočet“. Z okresu Vranov nad Topľou sa uchádzajú o podporu dva projekty.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava žiada finančné prostriedky na výmenu strešnej krytiny na lodi gréckokatolíckeho chrámu v Čičave. Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Sečovská Polianka prihlásila projekt na výmenu vonkajších a vnútorných dverí chrámu Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke

SMS hlasovanie vo Výzve Participatívny rozpočet už odštartovalo. O víťazných zámeroch môže rozhodnúť verejnosť už po druhýkrát. Má na to dva týždne. Svoj hlas môže udeliť vybranému projektu do 10. mája.

Obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) môžu od dnes rozhodnúť, ktoré projekty sa zrealizujú v ich regióne. Župa spustila hlasovanie vo Výzve Participatívny rozpočet PSK, kde o priazeň bojuje 39 zámerov z 13 okresov kraja.

Za vybraný projekt môžu občania hlasovať prostredníctvom SMS do 10. mája, pričom z jedného mobilného telefónneho čísla tak môžu urobiť len raz. „Samospráva podporí v rámci jednotlivých okresov dva projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov, a to v plnej výške požadovanej dotácie. Výška dotácie na jednu žiadosť je pritom 10-tisíc eur,“ uviedla Lea Lehotská z oddelenie komunikácie a propagácie Prešovského samosprávneho kraja.

O hlasy verejnosti zabojujú projekty zamerané napr. na výstavbu či modernizáciu ihrísk, obnovu budov a historických pamiatok, rekonštrukciu športových areálov, materiálno-technické vybavenie či vytvorenie centra pre opustené zvieratá. Prešovský samosprávny kraj prerozdelí na víťazné projekty celkovo 260-tisíc eur.

Cieľom výzvy je podporiť projekty organizácií, združení či cirkví na území PSK, ktoré sú zamerané na inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore. A tiež na revitalizáciu týchto priestorov či ich komunitnú infraštruktúru.

Víťazné zámery budú známe verejnosti desať dní od ukončenia hlasovania. Zoznam žiadateľov podľa jednotlivých okresov Prešovského samosprávneho kraja s počtom SMS hlasov bude zverejnený na webe samosprávy.

Hlasovanie v rámci 2. ročníka Výzvy Participatívny rozpočet PSK

Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa PSK v termíne od 26. apríla 2023 (streda) do 10. mája 2023 (streda) formou SMS (1 SMS = 1 hlas).

Hlasujúci zasiela SMS v tvare:

Označenie projektu PSKx (Príklad: PSK1) na číslo: 0902 025 502

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava – PSK38

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Sečovská Polianka – PSK39

Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Za jeden projekt sa dá hlasovať iba jedenkrát (1 SMS = 1 projekt).  Spätná SMS o potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.

Po ukončení hlasovania sa na webovom sídle PSK zverejní zoznam žiadateľov podľa jednotlivých okresov Prešovského samosprávneho kraja s počtom SMS hlasov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!