Obchodná akadémia vo Vranove potvrdila v kraji svoju TOP pozíciu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou dosiahla v hodnotení inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky INEKO historicky najlepší výsledok. V rámci stredných odborných škôl v Prešovskom kraji obsadila 5. miesto, no rovnako 7,1 bodu získala aj štvrtá v poradí Hotelová akadémia z Kežmarku.

INEKO hodnotí stredné odborné školy od školského roku 2011/2012. Vyhodnocujú sa výsledky maturít, nezamestnanosť absolventov, mimoriadne výsledky, pridaná hodnota a prijímanie na vysoké školy v SR. Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou sa síce objavila doteraz dvakrát v TOP 10, ale najlepšie hodnotenie získala za školský rok 2019/2020. Umiestnenie na 5. mieste je o to viac impozantnejšie, že v priebehu jedného roka sa dokázala na túto pozíciu katapultovať zo 16. priečky.

Dôvodov, prečo sa Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou dostalo ocenenia od INEKO, je viacero, ale všetky spája vízia a filozofia vedenia školy pripraviť pre žiakov a ponúknuť im inšpiratívne študijné zázemie s pridanou hodnotou, o ktoré sa budú môcť oprieť pri štúdiu na vysokej škole alebo v praxi, v zamestnaní. Moderný prístup k vzdelávaniu sa premieta napr. do výsledkov maturít, predovšetkým z anglického jazyka. „Naši žiaci absolvujú v anglicky hovoriacich krajinách v rámci programu Erasmus+ stáže v zahraničných firmách, kde získavajú nielen odborné, ale tiež komunikačné zručnosti. Aj vďaka tomu potom dosahujú výborné výsledky z angličtiny na maturitnej skúške na úrovni B1, či na úrovni B2, ktorá je určená predovšetkým pre žiakov gymnázia. Teší nás, že aj v celoslovenskom hodnotení patríme medzi školy s výbornými výsledkami a to je signálom, že naši žiaci sú veľmi dobre pripravení, preto veríme, že prejdeme aj ťažkou skúškou, aká tu ešte v školstve, ani v spoločnosti nebola,“ uviedla riaditeľka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Mária Chrapeková.

Obchodné akadémie vzdelávajú vo všeobecnej ekonomike. Už počas štúdia si žiaci overujú svoje vedomosti, schopnosti a talent pri vedení cvičných firiem. Úspechy žiakov vranovskej OA v súťažiach po celom Slovensku sú jasným dôkazom toho, že pre ich profesionálnu budúcnosť získavajú mimoriadne kvalitný základ. Výsledkom potom je, že z roka na rok rastie percento absolventov, ktorí sú prijímaní na vysoké školy alebo sa do troch mesiacov od ukončenia štúdia presadia na trhu práce. „Ekonómovia sú potrební vo všetkých odboroch – vo verejnom, aj súkromnom sektore. Naši žiaci majú široké možnosti uplatnenia v praxi, ale i na vysokých školách ekonomického zamerania, či v rámci iných odborov,“ dodala M. Chrapeková.

Hodnotenie Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou je odpoveďou na prácu vynikajúcich pedagógov. „Veľmi si vážim prácu celého pedagogického zboru, ktorý za výsledkom našej školy stojí. Fakt, že sme postúpili zo 16. na 5. miesto je pre nás výzvou, lebo tento trend si chceme udržať, ale zároveň ho vnímame ako odmenu za našu prácu, aj potvrdenie toho, že ideme správnym smerom,“ pripomenula M. Chrapeková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!