Historický úspech vranovských ZŠ, najlepšou v kraji je ZŠ Sídlisko II.

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček najlepších slovenských základných a stredných škôl za školský rok 2019/2020. V rámci Prešovského kraja sa v TOP 10 umiestnili hneď štyri základné školy z Vranova nad Topľou, čo je od prvého vyhlásenia výsledkov za školský rok 2008/2009 suverénne najlepším výsledkom. Hodnotených bolo 407 základných škôl.

Ako najlepšia základná škola v Prešovskom kraji bola s 8,7 bodmi vyhodnotená ZŠ Sídlisko II. Dodáme, že ešte za školský rok 2016/2017 jej patrilo 10. miesto a postupne stúpala na 6. a 3. priečku. „Výsledok nás, samozrejme, teší. Sme radi, že držíme trend, vďaka ktorému sa podarilo posunúť našu školu opäť vyššie. Za týmto úspechom však treba vidieť šikovných pedagógov v úzkej spolupráci so žiakmi a ich rodičmi. Toto umiestnenie sme prijali s pokorou a zároveň je to pre nás do budúcnosti zaväzujúce. Keďže v tomto roku prechádza školstvo na Slovensku skúškou, akú sme doteraz nikdy absolvovať nemuseli, o to viac si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania a pozície školy, učiteľov…, ktorí tvorivým a inovatívnym spôsobom hľadajú možnosti, ako tu byť pre deti a ich potreby,“ uviedol riaditeľ ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou Peter Kocák.

Druhá v celkovom poradí v Prešovskom kraji skončila s 8,6 bodmi ZŠ Bernolákova, ktorá dlhodobo patrí medzí lídrov v rebríčku. V školských rokoch 2015/2016, 2016/2017 a 2018/2019 hodnotenie trikrát vyhrala. V minuloročnom rebríčku skončila druhá.

Na delenom 9. – 12 mieste sa so 7,6 bodmi umiestnili základné školy JUH a Lúčna. V prípade obidvoch ZŠ sa žiada oceniť, že oproti predminulému školskému roku si „JUH“ polepšil o desať a „Lúčna“ o jedenásť pozícii.

INEKO bralo do úvahy aj to, či má ZŠ minimálne 10 žiakov alebo minimálne 10% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ak vezmeme do úvahy toto kritérium, ZŠ Lúčna je v kraji treťou najlepšou.

V hodnotení všetkých typov škôl v Prešovskom kraji (základné školy, gymnázia, konzervatória, stredné odborné školy, športové gymnázia, špeciálne stredné školy, špeciálne základné školy a základné umelecké školy) skončila ZŠ Sídlisko II. druhá a ZŠ Bernolákova tretia.

V prípade základných škôl vyhodnocovalo a udeľovalo INEKO body za Testovanie 5, Testovanie 9, mimoriadne výsledky a inšpekciu. „Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce,“ uvádza INEKO na svojej webovej stránke.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!