Ministerstvo zdravotníctva: Pripomienkam k reforme nemocníc sme otvorení

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Optimalizácia siete nemocníc je horúcou témou vo viacerých regiónoch. Samospráva vo vranovskom okrese s víziou, aby Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou prestala poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť, nesúhlasí. Svoj postoj vyjadrila spustením petičnej akcie a zároveň organizuje verejné protestné zhromaždenie.

Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom stanovisku, rokovania k pripravovanej reforme optimalizácie siete nemocníc naďalej prebiehajú a finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá. Zároveň doplnilo, že diskusia k predmetnému návrhu je aj naďalej otvorená pre všetky zainteresované strany a v rezorte sú otvorení všetkým vstupom a pripomienkam k rozpracovanému materiálu. „Zástupcovia ministerstva zdravotníctva aktívne rokujú so zástupcami regiónov. O reforme rokovali desiatky krát, napríklad so zástupcami nemocníc, aj vyšších územných celkov,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

MZ SR v súvislosti s optimalizáciou siete zdôraznilo, že reforma je pre zdravotníctvo zásadná. Argumentuje tým, že v konečnom dôsledku prinesie zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, rovnako tak po dlhých rokoch potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu. Očakáva totiž, že lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú pracovať s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. „Reforma tiež zvýši bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Už dnes z dát vidíme, že v niektorých malých nemocniciach až 60 – 50% obyvateľov chodí do najbližšej väčšej nemocnice, hoci rovnaký výkon sa robí aj v malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku, avšak v nižšej frekvencii ako vo veľkom zdravotníckom zariadení,“ uviedla Z. Eliášová.

Ako vysvetľuje ministerstvo, ak na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií, či ohrozenia pacienta. Reforma by tak mala zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti aj špecializáciou nemocníc.  „Zjednodušene povedané – aby sa všade nerobilo všetko a v malom počte,“ dodala Z. Eliášová.

Ministerstvo však zdôraznilo, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba. „Dlhodobo chorí pacienti sú totiž  hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré ale primárne slúžia pre akútne stavy. Navyše, nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti – napríklad pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, psychiatrických pacientov, pacientov, ktorí sa zotavujú po vážnych operáciách a iných,“ vysvetlila Z. Eliášová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!