Za prítomnosťou medveďa hnedého pri Domaši môže byť (aj) medvedia ruja

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: pixaybay.com/Tapani Hellman

Video medveďa hnedého medzi Vyšným Hrabovcom a Novou Kelčou, ktoré na FB zverejnil profil Domaša Naša, vzbudilo okamžite pozornosť. Viac ako 1 500 zdieľaní komentár nepotrebuje. Štátna ochrana prírody upozorňuje, že v týchto týždňoch majú medvede ruju.

Prípadov, kedy dochádza k stále častejšiemu kontaktu medveďa hnedého s človekom, pribúda. Nielen v tomto kontexte sa prítomnosť tejto našej najväčšej šelmy v okolí Domaše stala medzi laickou verejnosťou „virálnym“ predmetom debát.

Monitorovaná Domaša

Zo Štátnej ochrany prírody nám odpísali, že ich zásahový tím pre medveďa hnedého hlásenie o výskyte problémového medveďa v okolí Domaše neeviduje. Situáciu však monitoruje Správa Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove ŠOP SR, kam región Domaše územne patrí.

„Zásahový tím ŠOP SR rieši situácie najmä v prípadoch opakovaného výskytu medveďa v intraviláne, hlásených škôd na majetku či ohrozenia na zdraví. V tomto prípade sme opakované hlásenie o výskyte nedostali. V tejto lokalite neevidujeme medvede, ktoré by tam trvalo žili,“ uviedla manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody Kristína Bocková.

Viac dôvodov

Dôvodov prečo dochádza k stále častejším stretom medveďa s človekom je viacero. Tajomník Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou Slavomír Keresteš upozorňuje, že medveď stráca plachosť.

Ako dominantný jedinec na vrchole potravinového reťazca a ako celoročne chránený druh, ktorý sa zo zákona nesmie loviť, získava stále viac odvahy prichádzať bližšie k ľudským obydliam, kde zároveň nachádza ľahko dostupnú potravu.

Mladý pestún

V prípade jedinca, ktorého videli medzi Vyšným Hrabovcom a Novou Kelčou, predpokladá, že by mohlo ísť o dvojročného pestúna, ktorého už medvedica odbila.

„Treba si uvedomiť, že medvede majú v tomto čase ruju. To znamená, že staršie samce, ktoré sa chcú páriť, mladšie kusy vyháňajú. Tie potom prichádzajú do oblastí, kde sme ich výskyt predtým neevidovali. Podiel na tom má aj fakt, že populácia medveďa na Slovensku stúpa. Príkladom je potom tento prípad pri Domaši alebo správy o výskyte v južných častiach Slovenska,“ reagoval Slavomír Keresteš.

Medvedia ruja

Vo vzťahu ku konfliktným stretom s človekom je najmenej rizikové obdobie hibernácie a naopak, najrizikovejšie práve obdobie medvedej ruje. Toto obdobie začína druhou polovicou apríla a trvá do konca júla.

Samotársky žijúce medvedie samce v tomto čase intenzívne vyhľadávajú rujné medvedice. Hoci medvede sú aj počas ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, ich aktivita počas dňa stúpa a preto sa počas ruje zvyšuje pravdepodobnosť stretu s človekom.

Vodiaca medvedica

Medveď hnedý patrí k polygamným druhom. Samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako 3 týždne. Samicu potom celý čas sprevádzajú, pričom ju bránia pred inými samcami a dokonca aj pred človekom.

„Medvedia ruja je veľmi stresujúca pre vodiace samice, ktoré chránia svoje mláďatá. Samci totiž mláďatá bežne napádajú, prípadne zabijú s cieľom dostať medvedicu opäť do ruje. Z tohto dôvodu vodiace medvedice dočasne opúšťajú svoje domovské okrsky a bezpečie vyhľadávajú na nových územiach bez dospelých samcov,“ vysvetľuje Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR.

V prípade stretu človeka s vodiacou medvedicou, medvedica varovným fučaním upozorní medvieďatá, aby sa schovali. Sú však prípady, kedy medvedica nestihne varovať mláďatá a blížiaceho sa človeka nezavetrí. Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad – varovanie, aby sa človek vzdialil. Toto môže byť človekom chápané ako útok.

Ako sa správať?

Vtedy je potrebné pomaly ustúpiť a vzdialiť sa. V prípade útoku je potrebné ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Aktívna obrana napadnutého počas útoku len zhorší situáciu.

„Človek sa tak nechtiac dostane medzi mláďatá a matku do kontaktnej vzdialenosti a vtedy môže dôjsť k samotnému útoku. Je to štatisticky najčastejšia príčina útoku medveďa na človeka. V drvivej väčšine prípadov nás však medvedica zaregistruje skôr a ku kontaktu vôbec nedôjde,“ citujeme z tlačovej správy.

Pozmenené správanie

Ako ďalej uviedla, predbežné výsledky štúdie Karlovej univerzity v Prahe poukazujú na stabilnú populáciu medveďa na Slovensku. Ochranári teda nevidia dôvod v ich početnosti, ale skôr v pozmenenom správaní.

„Medvede dnes dostávajú zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Častým dôvodom stretu s medveďom sú vnadiská, vysoko energetická kukurica, pestovaná v podhorských oblastiach v blízkosti ľudských obydlí, či potrava získaná z nezabezpečených kontajnerov na komunálny odpad,“ pripomenula K. Bocková.

Ostražitosť a opatrnosť

V Štátnej ochrane prírody informácie o prítomnosti medveďa hnedého nepodceňujú, preto upozorňujú, že aj návštevníci v okolí Domaše by mali byť ostražití a opatrní.

„Apelujeme na zvýšenú obozretnosť prevažne v lesnom, zarastenom teréne a v húštinách. Odporúčame aby sa v danej lokalite nepohybovali ľudia mimo značených trás, nevchádzali do hustých porastov, venovali pozornosť svojmu okoliu, nechodili do predmetného územia za súmraku a za úsvitu, pri prechádzaní lokalitou použili zvukový prejav a držali sa v skupine,“ radí K. Bocková.

Dôležité informácie

Ďalšie podrobné informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR – http://zasahovytim.sopsr.sk/.

ŠOP SR v tejto súvislosti dáva do pozornosti krátky náučný film o správaní sa v lese s možným výskytom veľkých šeliem, ktorý je dostupný na youtube kanáli ŠOP SR.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!