Čaklov: Počet pozitívnych osôb klesol, varovaním boli aj úmrtia

  • Obce
  • Dátum: 08.03.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Čaklov mala k 28. februáru vo vranovskom okrese najvyššie percento pozitívne testovaných osôb na nový koronavírus. Z 2 704 obyvateľov bol COVID-19 potvrdený u 91 z nich, čo predstavovalo 3,36%. V obci na túto situáciu reagovali sprísnenou kontrolou epidemiologických a hygienických opatrení. Aktuálne eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou v obci Čaklov 55 pozitívnych prípadov (2,03%).

Prvýkrát v Čaklove zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 po testovaní 13. februára, kedy vyšiel pozitívny test u 16 obyvateľov obce. Keď o týždeň pribudlo ďalších 21 nových prípadov, sprísnili kontrolu opatrení. Starosta Andrej Dragula dal pokyn na kontrolu ich dôslednejšieho dodržiavania členmi MOPS, o súčinnosť požiadal políciu, vyučovanie na I. stupni v miestnej základnej škole ponechali v dištančnej forme a situáciu v rómskej komunite začali vyhodnocovať aj prostredníctvom kamerového systému. „Predovšetkým mladí ľudia súčasnú situáciu zľahčujú a podceňujú. Bohužiaľ, v osade sme zaznamenali aj úmrtia, v dôsledku čoho sami videli, že situácia je vážna. Keď teraz vyhodnocujeme záznamy z kamier, vidíme, že napr. rúška už začali nosiť v oveľa zodpovednejšej miere. Rovnako nastal menší pohyb, k čomu prispel aj zákaz vychádzania po ôsmej hodine večer,“ uviedol starosta Čaklov Andrej Dragula.

V prípade rómskych komunít je témou zasadnutí krízových štábov obcí aj uzavretie osád, ako sme toho boli svedkami napr. v Sačurove. V prípade Čaklova starosta A. Dragula hovorí, že miestni Rómovia bývajú v kultúrnom prostredí rodinných domov, navyše väčšina z nich pracuje, preto dosiahnutie dodržiavania karanténnych opatrení vníma v takýchto podmienkach efektívnejšie bez potreby toho, aby museli pristúpiť k absolútnej reštrikcii. „Rozdiel medzi nerómskou a rómskou časťou našej obce nie je veľký. Väčšina z našich rómskych obyvateľov pracuje, preto sú zásobení potravinami alebo drevom a nepotrebovali našu väčšiu pomoc. Aj keď sme diskutovali o tom, či osadu uzatvoriť, vysvetľoval som, že Rómovia v Čaklove sú kultúrni. Nemôžem povedať, že čísla nepribudli, ale snažíme sa aj sprísnenou kontrolou dodržiavania opatrení robiť všetko pre to, aby sme ju nemuseli uzatvárať,“ vysvetľoval A. Dragula.

Problémom, ktorý trápi Čaklov, je ambulantný predaj potravín priamo v osade. V súčasnej epidemiologickej situácii je riziko šírenia nákazy vyššie v rámci nielen jednej komunity, ale taktiež medzi komunitami vo viacerých obciach. A. Dragula by v tejto súvislosti uvítal razantnejší postup kompetentných štátnych orgánov, ktoré na to upozornil listom. „Každý deň vidíme, že sa títo obchodníci snažia dostať do osady. Dokonca si tu zriadili akýsi medzisklad… Navyše tvrdia, že majú povolenie, ale nie je to pravda. Požiadali síce o neho, no obec im ho nevydala, pretože ambulantný predaj má svoje podmienky a kritéria, ktoré neboli splnené. Tvrdím teda, že bez povolenia ide o nelegálny predaj,“ pripomenul A. Dragula.

Keď sa v Čaklove testovalo v piatok – 5. marca na dvoch testovacích miestach v priestoroch základnej školy a kultúrneho domu, do 14.00 hod. bolo pozitívne testovaných 8 osôb zo 438. „V piatok sme začali rozdávať v rómskej osade v spolupráci so Zdravými regiónmi respirátory FFP2 osobám starším ako 10 rokov a od pondelka ich obec rozdá aj ostatným občanom starším ako 10 rokov. Myslím si, že keď vydržíme byť zodpovední a disciplinovaní, situácia v našej obci sa zlepší,“ dodal A. Dragula.  


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!