VIDEO: „Daj Boh śčesce“ vinšujú aj folkloristi z vranovského regiónu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Daj Boh śčesce“ vinšuje Ľudová hudba Stana Baláža a 100 folklórnych hlasov. S úctou a rešpektom spracovaná emócia Vianoc je posolstvom nádeje i dobrej zvesti folkloristov Prešovského kraja. Úprimná výpoveď ľudí milujúcich folklór, ktorí podávajú svedectvo o živej tradícií ukrytej v každom z nás, má aj vranovskú pečať.

Jedným z najvzácnejších posolstiev Vianoc je ich neopakovateľná atmosféra, ktorá spája ľudí. Práve táto idea oslovila Stanislava Baláža, aby k jedinečnému hudobno-folklórnemu projektu „Daj Boh śčesce“ pozval viac ako stovku interpretov z vybraných folklórnych kolektívov a sólistov spevákov zo všetkých regiónov ležiacich na území Prešovského kraja. Vďaka tomu tak popri sebe spoločne účinkujú Šarišania, Zemplínčania, Spišiaci, Rusíni a Gorali.

Vrcholom skladby je spoločný zborový refrén, ktorý sa v tomto kontexte stáva nádhernou folklórnou výpoveďou, akýmsi symbolom nádeje tohtoročných Vianoc a viery v lepšiu budúcnosť. „Speváci sa vo svojom nárečí striedajú vo frázach, čím vznikajú zaujímavé multinárečové varianty. Nájdeme tu príslušníkov troch generácií od tých najmenších až po nositeľov tradícií, pričom všetci vzájomne tvoria jedno veľké folklórne teleso,“ uviedol Stanislav Baláž.

Pod videoklipom sú podpísaní kameraman a režisér Róbert Bošeľa spolu s Monikou Balážovou, ktorá mala na starosti dramaturgiu a scénografiu. Emotívny nádych skladbe dodali aj autentické priestory, kde sa natáčalo, či už to bol Ľubovniansky skanzen, skanzen vo Svidníku alebo Dom ľudových tradícií v Zámutove, Lendaku a Krivanoch. Spoločná scéna vznikla v jednom z najstarších drevených kostolov na Slovensku v kostolíku sv. Františka z Assisi v Hervartove. „Videoklip je umeleckým stvárnením tradičného štedrého dňa a jeho zvykov v minulosti. Jednotliví interpreti sa tu objavujú vo svojich tradičných odevoch a prezentujú originálne prvky rodinného kalendárneho folklóru, čím vzniká jedinečná pestrosť obrazov štedrého večera, koledovania a polnočnej omše,“ vysvetlil S. Baláž.

Kapela i účinkujúci sa po zverejnení videa dočkali okamžite mimoriadne pozitívnych ohlasov, v ktorých sa opakujú prívlastky ako zimomriavkové, nádherné, excelentné… „Ťažko nájsť ešte výstižnejšie slová, snáď len: unikátni vo svojej rôznorodosti, jednotní vo svojej tradícii. Nezabúdajme na to, čo nás spája nielen v tento čas sviatočný – čas vianočný,“ dodal S. Baláž.

Umelecké stvárnenie, naštudovanie a celkovú realizáciu mal na starosti Stanislav Baláž, ktorý sa tejto neľahkej výzvy zhostil spolu so svojou ľudovou hudbou a v spolupráci s upravovateľom Jozefom Hrušovským.

V projekte účinkujú ĽH Stana Baláža, FSk Raslavičan, Martina Ťasková Kanošová, Viktor Ťasko, FSk Zamutovčan, Anna Poráčová s vnukmi Adamom a Ľubomírom Šebejom, FSk Jána Lazoríka z Krivian, ženská folklórna spevácka skupina FSk Poľana z Jarabiny, rodina Kocáková z Vranova nad Topľou, Michal Smetanka, Mária Mačošková, FS Magura z Kežmarku, Štefan Štec, mužská spevácka skupina Šambriňci zo Šambróna, spevácka skupina Šafolka zo Smižian, Dominika Novotná, Labirsky Beťare, Jozef Hrušovský, Ladislav Kišeľák a Ľubomír Šimčík.

Bc. Elena Paľušová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!