Pozvánka na prednášku a workshop INTRA-AKTÍVNE I|HRY|ISKÁ

  • Dátum: 23.02.2023 / 01:56
redakcia@vranovske.sk
Autor

Súčasná (nielen) umelecká prax sa zvyčajne vníma ako materiálne viazaná realita, ktorá sa aktívne zapája do sveta tým, že mu dáva špecifickú materiálnu podobu. Posúvame sa performatívnym smerom, v ktorom kooperujúce vedecké postupy zahŕňajú priamu materiálnu angažovanosť so svetom. V Baradovskej definícii hmoty sa vnímanie a význam materiálov neustále mení, dopĺňa sa a zároveň nanovo definuje v širokom spektre vedeckých disciplín.

Vychádzajúc z poznania, že každý materiál obsahuje akčný potenciál spôsobujúci intra-akciu, vznikajú možnosti, v ktorých, vyjadrené deleuzovsky sa (aj) umelecké diela stávajú súčasťou performatívnych situácií. V kombinácií s prostredím, ktoré ich obklopuje, vznikajú situácie, v ktorých sa tieto diela, vyjadrené baradovsky, môžu stať experimentálnymi agentívnymi realitami, v ktorých činnosti ľudských a neľudských aktérov intra-aktívne (spolu)pôsobia.

Prednáška a edukačný workshop, založený na aktívnej žiackej výtvarnej práci (kombinácia materiálov, techník a postupov), sa stávajú experimentálnym tvorivým priestorom – intra-akciou, v ktorej budú o.i. priblížené aj hore uvedené umelecké pozície a ich možné prepojenia filozofie, fyziky, výtvarného umenia a (post)humanistického myslenia.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!