Spomienka na Annu Tkáčovú…

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dňa 18.6.2022 si pripomíname prvé výročie smrti našej mamky a babky Anny Tkáčovej, rodenej Sabovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú syn Vladislav a dcéra Alena s rodinou.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!