HERMANOVCE NAD TOPĽOU: Nemecký ovčiak pohrýzol 5-ročného chlapca

  • Obce
  • Dátum: 20.06.2024
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Tri tržné rany na lýtku po útoku nemeckého ovčiaka. Prípad z Hermanoviec nad Topľou, kedy pes zaútočil na 5-ročného chlapca, ktorý sa bicykloval, musí byť mementom. Starosta obce Martin Ivan apeluje pred letnými prázdninami na zodpovednosť majiteľov psov.

Popoludnie, ako mnoho iných. Pekné počasie vytiahlo deti na bicykle. To, čo malo byť o detskej radosti a zábave, sa v okamihu zmenilo na drámu. Z útoku dospelého nemeckého ovčiaka na 5-ročného chlapca vždy zamrazí. V Hermanovciach nad Topľou sú jeho výsledkom tri niekoľkocentimetrové tržné rany na nohe.

Starosta Hermanoviec nad Topľou Martin Ivan vníma tento nepríjemný incident v širších súvislostiach. Práve z toho dôvodu upozornil na to, že polícia a samosprávy majú len veľmi obmedzené možnosti, ako reštriktívne zasiahnuť voči nezodpovedným majiteľom. Pokiaľ doba liečenia po útoku psom nepresiahne 42 dní, ostávame len pri priestupku.

V tomto kontexte by uvítal, keby bola legislatíva viac vybalansovaná a postihy pre majiteľov psov sa sprísnili. Pokuta 33 eur v priestupkovom konaní, ktorú môže obec udeliť, je v porovnaní s následkami po útoku neadekvátna. „Polícia v tomto smere právomoci nemá, za obec to môžeme riešiť len v priestupkovom konaní. Na jednej strane zákon zakazuje držať psa na reťazi, čomu rozumiem, ale pokiaľ pes ujde a zaútočí, v zákone je nulová opora, aby umožňoval takéhoto psa eliminovať,“ uviedol starosta Hermanoviec nad Topľou Martin Ivan.

Obec môže postupovať len v súlade so všeobecne záväzným nariadením. VZN o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva a obce psími výkalmi prijali v Hermanovciach nad Topľou v roku 2019. „Každá fyzická a právnická osoba, ktoré je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psy ohrozovali bezpečnosť ostatných občanov našej obce a najmä detí,“ apelovala obec Hermanovce nad Topľou ešte v roku 2022. Táto kampaň vznikla na základe „neustálych a opakujúcich sa sťažností a podnetov od obyvateľov“.

Hermanovce nad Topľou sú príkladom, kde si samospráva splnila všetky povinnosti. Prijala VZN, urobila kampaň, starosta Martin Ivan viackrát upozornil majiteľa psa, aby zamedzil jeho voľnému pohybu po obci a predsa to nestačilo… „Sme na prahu letných prázdnin. Detí na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach bude v uliciach pribúdať. Chcem apelovať na majiteľov psov, a to nielen v našej obci, aby boli zodpovední a zamedzili ich voľnému pohybu,“ apeloval na zodpovednosť M. Ivan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!