Zuzana Luteránová a Beáta Terefenková sú nominované na prestížne ocenenie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Kto získa výnimočné ocenenie verejnosti v kategórii „Môj lekár“ a „Moja sestra“? Vyhlasovateľom ocenení je Asociácia na ochranu práv pacienta. Medzi desiatkou lekárov a desiatkou sestier, ktorých nominovala porota, sa o tento honor uchádzajú z Nemocnice Vranov nad Topľou, Penta Hospitals a.s. lekárka MUDr. Zuzana Luteránová a zdravotná sestra Beáta Terefenková.

Siedma celoslovenská pacientska konferencia, ktorá sa bude konať v Bratislave, bude aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení Asociácie na ochranu práv pacienta „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacienti tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu pre nich mimoriadnym prínosom. „Sú tu pre svojich pacientov aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie,“ citujeme z webu Asociácie.

Medzi desiatkou lekárov je nominovaná MUDr. Zuzana Luteránová, ktorá pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo Vranovskej nemocnici. Starostlivosti o tehotnú ženu a rodičku zasvätila celý svoj profesionálny život. Vlastný je pre ňu mimoriadne ľudsky prístup k pacientkam a ich príbuzným. K budúcim mamičkám  je empaticky ústretová, prechádza s nimi pôrodné plány, trpezlivo vysvetľuje a načúva potrebám žien.

Okrem toho aktívne participuje na príprave odborných seminárov a kurzov predpôrodnej prípravy pre budúce mamičky vo Vranovskej nemocnici. Svoje odborné vedomosti a rady v oblasti reprodukčného zdravia odovzdáva na svojich prednáškach aj dievčatám na základných a stredných školách.

Významne sa podieľa na zvýšovaní úrovne poskytovania starostlivosti o tehotné ženy a rodičky vo Vranovskej nemocnici. Vďaka nej sa zaviedli mnohé moderné metódy, ktoré uľahčujú žene samotný pôrod ako hydroterapia, aromaterapia, muzikoterapia, masáže, bylinná náparka a samozrejmosťou je aj epidurálna analgézia.

„Pani doktorka denne prekračuje rámec svojich pracovných povinností. Je vyhľadávanou pôrodníčkou a takmer denne si ju rodičky vyberajú k pôrodom. Na každého si nájde čas a pojem pracovná doba je pre ňu takmer neznámy,“ uvádza sa v jej vizitke.

V kategória „Moja sestra“ získala nomináciu Beáta Terefenková, ktorá pracuje na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti vo Vranovskej nemocnici. Práve na tomto pracovisku začala aplikovať metódu bazálnej stimulácie v starostlivosti o ťažko chorých pacientov, ktorá sa používa u pacientov vo vigilnej kóme pri ťažkých poškodeniach mozgu z rôznych dôvodov.

Títo pacienti sú odkázaní na starostlivosť ľudí, akými je aj Beáta Terefenková, ktorá nehľadá dôvody, prečo sa to nedá. „Naopak, hľadá schopnosti, ktoré ostali zachované. Nikdy ju nič neodradí, preto trávi čas pri lôžku pacienta a sleduje aj tie najmenšie prejavy jeho komunikácie. Na základe informácií od príbuzných stimuluje pacienta tým, čo má rád a čomu sa venoval. Neraz ju vídať pri pacientovi, ktorému dala ,,keľnu,, či varechu do ruky, okuliare na oči a noviny do rúk,“ čítame v jej vizitke.

Vďaka jej trpezlivosti a mravenčej práci dokázal jeden konkrétny pacient jesť s pomocou, vyhovel jednoduchým úkonom, sedel v kresle a vedel dvihnúť ruku na pozdrav. Pre niekoho banalita, pre ľudí z praxe zázrak. Beáta Terefenková, ktorá je držiteľkou zlatej Jánskeho plakety, je mimoriadnou osobnosťou v obetavom, empatickom a ľudskom prístupe k pacientom a ich príbuzným. Svojou proaktívnou starostlivosťou, ochotou a záujmom o pacienta, snahou pomôcť za každých okolností je príkladom a hnacím motorom aj pre zvyšok tímu.

Asociácia na ochranu práv pacientov (ďalej AOPP) bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 49 pacientskych organizácií, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na pripomienkovaní a tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach.

Za MUDr. Zuzanu Luteránovú a Beátu Terefenkovú môžete hlasovať do 15. novembra na webe Asociácie na ochranu práv pacienta – https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!