Zriadenie zákazníckeho centra VSE, a.s. vo Vranove je na dobrej ceste

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Východoslovenská energetika, a.s. plánuje zriadiť vo Vranove nad Topľou zákaznícke centrum. Iniciatíva prednostu vranovského Okresného úradu Alfonza Kobielskeho začína naberať reálne kontúry.

Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky otvoril tému zriadenia zákazníckych centier spoločností Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Východoslovenskej energetiky, a.s. a Východoslovenskej distribučnej, a.s. v januári tohto roka. Jeho iniciatívu podporili všetky samosprávy v okrese. Súčasťou každého listu, ktorým tieto spoločnosti oslovil, je aj viac ako šesťdesiat príloh s ich odporúčaniami a stanoviskami.

Podpora samosprávy

Argumentoval faktom, že Vranov nad Topľou je tretím najväčším okresom v Prešovskom kraji, no jeho obyvatelia musia za týmito službami cestovať do Humenného alebo Michaloviec. „Sám som zažil situáciu, kedy som potreboval prihlásiť odber elektrickej energie. Nahlásil som sa do systému, bol mi pridelený termín, prišiel som do Michaloviec a zákaznícke centrum bolo z technických príčin zatvorené, o čom ma však nikto neinformoval. Predstavte si, že starší ľudia prídu autobusom, lebo im chýba jeden papier, musia sa vrátiť domov a na druhý deň prísť opäť,“ vysvetľoval Alfonz Kobielsky.

Úspešné rokovania s VSE, a.s.

K úspešnému zavŕšeniu sa blížia jeho rokovania s Východoslovenskou energetikou, a.s. Na pracovnom stretnutí s predsedom predstavenstva a riaditeľom obchodu spoločnosti Mgr. Miroslavom Kullom dohodli ďalší postup k úspešnému dosiahnutiu cieľa. „Vedenie VSE, a.s. ma požiadalo o spoluprácu s MsÚ vo Vranov nad Topľou pri vytipovaní vhodných priestorov pre zriadenie zákazníckeho centra. Následne budú zahájené rokovania vedenia spoločnosti s vedením mesta o podmienkach prenájmu. Zatiaľ sme sa bavili o tom, že zákaznícke centrum by bolo otvorené tri dni v týždni. Pokiaľ by záujem verejnosti vzrástol, k dispozícii klientom bude počas všetkých piatich pracovných dní,“ uviedol A. Kobielsky.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!