ZMOVR navrhol na krízovom štábe predĺžiť jesenné prázdniny o dva dni

  • Obce
  • Dátum: 27.10.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Okres Vranov nad Topľou bude od budúceho týždňa v čiernej fáze. Na základe iniciatívy Združenia miest a obcí vranovského regiónu zasadal Krízový štáb okresu, ktorý aj za účasti vedúcich školských úradov zvolal prednosta Alfonz Kobielsky.

Za ostatný týždeň bolo v okrese Vranov nad Topľou pozitívne testovaných na COVID-19 287 osôb. Ako uviedla regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová, týždenne sa plnia štatistiky približne jednotretinovým nárastom. Najviac postihnutou skupinou je veková skupina 0 až 40 rokov s dôrazom na školopovinné deti a ich rodičov. „K dnešnému dňu je v karanténe 1 278 detí. Nakazených detí za uplynulý týždeň bolo 79,“ informovala regionálna hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou Ľudmila Rosiarová.

Tajomník Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák vysvetlil, že zvolanie Krízového štábu okresu iniciovali najmä z dôvodu, aby sa oboznámili s pandemickou situáciou v celom okrese s cieľom hľadať riešenia, ako sa vymaniť z „čiernej farby“. Vzhľadom na počet narastajúcich pozitívnych prípadov medzi žiakmi základných škôl a študentmi stredných škôl ZMOVR navrhoval predlžiť jesenné prázdniny do 3. novembra. „Naša matematika vychádzala z toho, že ak využijeme jesenné prázdniny, sviatok Všetkých svätých a pridáme k tomu dva dni voľna, docielili by sme to, že by deti mali za sebou ako keby karanténu. Tým pádom by sme výrazne znížili nárastovú krivku smerom dole, ale legislatíva nám to neumožňuje,“ reagoval tajomník ZMOVR Ján Fenčák.

Dôvod, ktorý RÚVZ, aj samosprávam zväzuje ruky je nastavenie školského COVID automatu. Keďže prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky konštatoval nesúlad medzi nariadeniami epidemiológov a spomínaným automatom, prisľúbil, že bude kontaktovať Ministerstvo školstva SR. „Výstupom krízového štábu sme nevedeli nariadiť uzatvorenie škôl, pretože školský automat to riaditeľom škôl neumožňuje. Ostáva teda v ich kompetencii a na ich zodpovednosti, aby situáciu vyhodnocovali a prijímali opatrenia, ktorými účinne zabránia šíreniu ochorenia vo svojej škole,“ uviedol A. Kobielsky.

Jedným z kritérií, ktoré ovplyvňujú zaradenie okresov do jednotlivých farebných fáz, je podiel zaočkovaných osôb. V tejto súvislosti by ZMOVR uvítal, keby sa opäť zvýšilo prostredníctvom kampaní povedomie o očkovaní. „Myslíme si, že by bolo vhodné v okrese opäť naštartovať očkovanie, a hlavne očkovanie ľudí vo veku 50 a viac rokov. Samozrejme, vyzývame k tomu, aby sa očkovali aj mladší ľudia. Toto je však náročná téma, lebo ten, kto sa chcel zaočkovať, sa už zaočkoval a presviedčať ďalších bude náročné,“ dodal J. Fenčák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!