ZEMETRASENIE: Vo vranovskom okrese bola vyhlásená mimoriadna situácia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Zemetrasenie, ktoré postihlo severovýchod Slovenska s epicentrom v katastri Ďapaloviec, bolo na Slovensku najsilnejším za ostatných osemdesiat rokov. Na území okresu Vranov nad Topľou bola v tejto súvislosti vyhlásená mimoriadna situácia.

O sile zemetrasenia svedčí fakt, že otrasy zeme pocítili obyvatelia okresov Humenné, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice, Prešov, Stropkov, či Svidník. Vo vranovskom okrese boli najviac postihnuté Ďapalovce, Holčíkovce, Giglovce a Girovce. Ľudia už dnes počítajú škody, no finálne slovo budú mať statici, ktorí preveria poškodené budovy a vynesú odborný verdikt. „V dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov nad Topľou s epicentrom v katastri obce Ďapalovce došlo k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s poškodením rodinných domov a budov vo viacerých obciach okresu Vranov nad Topľou. V dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku osôb. Na základe uvedených skutočností vyhlasujem 10. októbra o 10.50 hod. mimoriadnu situáciu na území okresu Vranov nad Topľou,“ citujeme z rozhodnutia prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Róberta Čalfu.

Krízový štáb okresu Vranov nad Topľou, ktorý zasadal v pondelok dopoludnia, venoval pozornosť aj prevereniu firiem, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami. Na základe seizmickej aktivity im bola adresovaná žiadosť, aby oficiálne potvrdili, že ich prevádzka je po zemetrasení skontrolovaná a v poriadku. Slovenský vodohospodársky podnik už informoval, že v blízkosti vodnej stavby Veľká Domaša neboli automatickým systémom varovania zaznamenané žiadne narušenia vodných stavieb na východnom Slovensku (Veľká Domaša, Zemplínska Šírava, Ružín, Starina).

Ako vysvetlil hovorca vodohospodárov Marián Bocák, v rámci vodnej stavby I. kategórie, ako sú VS Starina, VS Domaša, VS Zemplínska Šírava, VS Ružín, sa v pravidelných intervaloch (každé dva týždne) v zmysle platnej legislatívy vykonávajú merania, ktorými sa zisťuje bezpečnosť, stabilita a prevádzkyschopnosť vodnej stavby. „Merania vykonávané v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu sú zamerané na sledovanie posunov a deformácii hrádze a betónových objektov a na sledovanie priesakového režimu v telese hrádze, podloží a priľahlom teréne. V súčasnosti sú niektoré sondy merateľné priamo na mieste s prenosom dát Vodohospodárskej výstavbe, š. p., ktorá je odbornou organizáciou pre technicko-bezpečnostný dohľad,“ vysvetlil Marián Bocák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!