Zápis prvákov na ZŠ Sídlisko II. s novinkou, termín si môžu rodičia rezervovať on linevovať

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
 
 
Hoci sa momentálne na slovenských základných školách nevyučuje, život v nich sa úplne nezastavil. Jedným z dôvodov je príprava blížiaceho sa zápisu žiakov do 1. ročníka. Základná škola Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou zavádza aj v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu novinku. Rodičia si budú môcť termín zápisu zarezervovať on line cez web-aplikáciu prostredníctvom moderného rezervačného systému.
 
Zápisy do slovenských základných prebehnú tento rok v inom režime. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Keďže kvôli pandémii koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 bolo prijatých viacero opatrení a zazneli rôzne výzvy na eliminovanie rizík jeho ďalšieho šírenia, rozhodlo sa pre novinku aj vedenie vranovskej ZŠ Sídlisko II. 
 
Vedenie Základnej školy Sídslisko II. by chcelo požiadať rodičov budúcich prvákov, aby prihlášky do 1. ročníka vypísali, ešte pred on line rezerváciou termínu, elektronicky cez formulár – zssidlisko2vt.edupage.org/register/, čo tiež výrazne skráti proces zápisu. 
 
Na zápis, ktorý bude trvať od 15. do 30. apríla v čase od 10.00 do 14.00 hod., si budú môcť rodičia rezervovať na webovej stránke školy konkrétny termín. Po vyplnení jednoduchého formulára, kde uvedú svoje meno, priezvisko, e-mail a telefónny kontakt si vyberú deň a čas. Vzápätí im príde e-mail o potvrdení rezervácie a zároveň 24 hodín pred termínom, ktorý si zarezervujú, dostanú upozornenie vo forme pripomienky. „Jednou z výziev v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je, aby sme sa vyhli hromadnému stretávaniu sa. Práve pri zápise môže dôjsť k situácii, kedy by v priebehu pár minút mohli prísť do školy desiatky rodičov. Hoci ich budeme upozorňovať na všetky opatrenia, predsa len sme hľadali spôsob, ako takéto situácie eliminovať. Možnosť rezervácie konkrétneho termínu prostredníctvom web-aplikácie vnímame v prvom rade z pohľadu hygienických štandardov, ale zároveň veríme, že aj rodičom uľahčíme zladiť si napr. pracovné povinnosti, keď budú mať dohodnutý konkrétny termín,“ uviedol riaditeľ ZŠ Sídlisko II. Peter Kocák. 
 
 
Pripomenieme, že k zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Vzhľadom k sprísneným opatreniam vedenie ZŠ upozorňuje na to, že do školy budú vpustení iba rodičia s ochrannou úst a nosa, ktorí by mali zároveň dodržiavať dvojmetrové odstupy. Pri vstupe do budovy bude rodičom meraná telesná teplota a pripravený bude hygienický prostriedok na dezinfekciu rúk. Viac info na www.zsdvojka.sk.
 
Základná škola Sídlisko II. sa uchádza o podporu v rámci grantovej výzvy GESTO PRE MESTO. Projekt na vytvorenie miniarboréta môžete podporiť na www.gestopremesto.sk
 
 
-REKLAMA-

 

 
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!