Základné a stredné školy môžu pre žiakov požiadať o kultúrne preukazy

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Ministerstvo kultúry SR spúšťa registráciu škôl v rámci dotačného programu Kultúrne poukazy 2022. Pre tento rok vyčlenilo na tento účel 2 500 000 eur. Suma predstavuje zreálnenie ich využitia za uplynulé roky. Hodnota kultúrnych poukazov na jedného žiaka bude stanovená na 3 eurá.

Do tohtoročného dotačného programu “Kultúrne poukazy” sa cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR môžu zapojiť základné a stredné školy. Prvá fáza registrácie škôl bola spustená 22. marca 2022. Rezort tým reaguje na výrazné zmiernenie protiepidemických opatrení, vďaka čomu sa aktuálne vo veľkej miere zlepšuje prístupnosť žiakov a ich pedagógov do kultúrnych zariadení.

Cieľom dotačného programu Kultúrne poukazy je sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom podpory projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, realizácií a podpore kultúrnych aktivít žiakov základných alebo stredných škôl a podpore činností, ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter. „Naším cieľom je, aby si deti počas školy vytvárali vzťah k umeniu v jeho najrozmanitejších formách. Prostredníctvom kultúrnych poukazov motivujeme školy, aby so svojimi žiakmi navštevovali divadlá, múzeá, galérie či knižnice, a tak medzi nimi vytvárali jedinečné puto, ktoré bude trvať celý život. Vzdelávanie a kultúra sú silno prepojené a čím pevnejšie toto prepojenie bude, tým sebavedomejšie a silnejšie bude aj Slovensko,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.

Viac informácií nájdete na www.kulturnepoukazy.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!