Základná škola Bernolákova prechádza na dištančnú formu vzdelávania

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Po Gymnáziu C. Daxnera prechádza na dištančnú formu vyučovania aj Základná škola Bernolákova. Naopak v Materskej škole Okulka bude jej prevádzka čiastočne obnovená.

Riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy MŠVVaŠ SR prerušuje od 12. októbra do 19. októbra štandardný výchovno-vzdelávací proces s tým, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Dôvodom je potvrdený prípad na COVID-19 u pedagogického zamestnanca ZŠ.

Jedným z opatrení je aj zákaz vstupu do budovy školy pre žiakov, pedagogických zamestnancov, rodičov a iných osôb. Rovnako sú zakázané všetky mimoškolské aktivity a taktiež sa nebude poskytovať stravovanie v školskej jedálni s tým, že všetci žiaci a zamestnanci sú z obedov odhlásení. „Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení v termíne do 19.10.2020 sle­dovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa. Našich žiakov a zamestnancov školy žiadam, aby v období do 19.10.2020 sa zdržiavali v domácej izolácii. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov do školy bude v utorok 20.10.2020,“ uviedol riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula.

Mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke ešte v piatok informovalo, že od pondelka –  12. októbra na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bude čiastočne obnovená prevádzka Materskej školy Okulka v štyroch triedach –  červenej, oranžovej, zelenej a čiastočne modrej. „Z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnanca tejto materskej školy nebude obnovená prevádzka jednej (žltej) triedy. Prevádzka tejto triedy bude obnovená vo štvrtok 15. 10. 2020. V ten istý deň do materskej školy nastúpia aj netestované deti navštevujúce modrú triedu. Do odvolania nebude prevádzkovaná zberná trieda,“ uvádza sa webe mesta Vranov nad Topľou.

Ako je známe, od pondelka – 12. októbra sa zavádza dištančné vzdelávanie na všetkých slovenských stredných školách.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!