Vznikne vo Vranove, v areáli bývalej ČOV pri PP Ferovo, oddychová zóna?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou sa zaujíma o odkúpenie areálu bývalej čističky odpadových vôd vedľa priemyselného parku. Medzi zámermi na jeho využitie figurujú oddychová zóna, priestor pre ďalšiu priemyselnú činnosť, či výstavba bytov.

Medzi obchvatom Vranova nad Topľou a príjazdovou cestou do priemyselného parku Ferovo sa nachádza areál bývalej čističky odpadových vôd vo vlastníctve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice. Cena takmer 2-hektárového pozemku je podľa znaleckého posudku 165 tis. eur. Prístup k pozemku je z príjazdovej cesty k priemyselnému parku, z obchvatu alebo popod most na sídlisku JUH, ktorý však radnica prisľúbila vybudovať nanovo, ak by sa realizovala idea oddychovej zóny.

Primátor Ján Ragan predstavil myšlienku odkúpenia pozemku od VVS, a.s. ešte na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva. V pôvodnom uznesení, ktorým ho mali poslanci poveriť rokovaním s „vodárňami“, figuroval zámer jeho využitia ako oddychovej zóny. „Napriek tomu, že v územnom pláne mesta je táto časť vedená ako priemyselná oblasť, občania nám vnukli myšlienku využiť zeleň, ktorá tam je a vybudovať na tomto pozemku oddychovú zónu. Verejnosť už totiž tento areál využíva. Ľudia tam chodia venčiť psov alebo keď som sa tam bol pozrieť osobne, na asfaltových cestičkách sa korčuľovali deti,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Hoci je areál neudržiavaný s viacerými polorozpadnutými objektmi, pričom v jednom z nich prebývajú bezdomovci, J. Ragan verí, že pri minimálnej investícii by mohol začať slúžiť verejnosti ako oddychová zóna. V rámci rozpravy však zazneli aj názory, že tento priestor by bol vhodný aj pre ďalšiu priemyselnú činnosť, či výstavbu bytov. Jeden z argumentov, ktorý zaznieval najčastejšie, bolo, že mesto v jeho okolí vlastní pozemky a tým pádom by sa ich podarilo sceliť. „Ďalšiu časť pozemku vlastní Slovenský pozemkový fond, s ktorým vieme tiež rokovať o jeho odkúpení. V našom vlastníctve by sme mali priestor s veľkým potenciálom s tým, že o jeho využití by sme rozhodli neskôr, možností je totiž viacero. Z môjho pohľadu má zmysel areál VVS, a.s. odkúpiť a sceliť s našou parcelou,“ dodal J. Ragan.

Nie všetci poslanci si vedia v blízkosti priemyselného parku a obchvatu predstaviť oddychovú zónu. Pochybnosti boli aj o tom, či pozemok po bývalej ČOV nie je environmentálnou záťažou, na čo J. Ragan reagoval, že takýto problém tam neevidujú. Mestské zastupiteľstvo primátora nakoniec poverilo, aby rokoval s VVS, a.s. Košice o odkúpení pozemkov a budov – garáž, dielňa, prevádzková budova. Výsledkom rozpravy bola tiež neformálna dohoda, že ak sa MsZ vráti k tejto téme, mesto predloží nielen definitívnu výšku ceny za pozemok, ale aj orientačné náklady na jeho revitalizáciu a vybudovanie oddychovej zóny.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!