Výstavba severozápadného obchvatu Vranova sa môže posunúť už tento rok

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Pre ďalší krok priblíženia sa k výstavbe severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou je kľúčové majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Podariť by sa to mohlo už v tomto roku.

Projekt severozápadného obchvatu majú kompetentní na pracovnom stole od roku 2018. Jedným z impulzov pre túto investíciu sa stalo meranie hustoty dopravy na ceste I/18. Za osem hodín bol vtedy napočítaný prejazd 16 000 vozidiel. „To bolo v roku 2018. Teraz máme rok 2023 a keďže intenzita dopravy stúpa, predpokladáme, že aj počet vozidiel je dnes vyšší. Z pohľadu Vranova nad Topľou má severozápadný obchvat význam hlavne kvôli odkloneniu nákladnej dopravy, ktorá nebude prechádzať priamo cez mesto,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou Michal Švábik.

Ako informoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja – Krajská správa Marcel Horváth, aktuálne intenzívne a plynule pracujú na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod obchvatom. Zmluvy o budúcich zmluvách má PSK podpísané so všetkými vlastníkmi. Vykúpená je zatiaľ štvrtina pozemkov s tým, že z vlastných prostriedkov kraj doteraz vyplatil 400 tis. eur. Dodáme, že na trvalé zábery je potrebná suma 1,4 mil. a na dočasné do 400 tis. eur. „Pre tento rok máme predbežne pridelených 400 tis. – 500 tis. eur, čím by sme sa dostali do polovice, ale chceli by sme, podľa možností, vysporiadať všetko, aby sme mohli požiadať o stavebné povolenie a zároveň aby sme boli pripravení požiadať o nenávratný finančný príspevok z operačného programu,“ načrtol plán pre tento rok Marcel Horváth.

V prípade, že sa podarí vyčleniť potrebný finančný balík na dofinancovanie výkupu pozemkov, nevzniknú námietky pri vydávaní stavebného povolenia a bude schválená žiadosť o NFP, reálny môže byť termín začiatku výstavby už rok 2024.

Pripomenieme, že severozápadný obchvat mesta Vranov nad Topľou sa bude napájať na cestu I/18 pred ČS Shell s pokračovaním smerom na Budovateľskú ul. Odtiaľ bude pokračovať okolo administratívnej budovy VVS, a.s. a napojí sa na cestu Vranov nad Topľou – Jastrabie nad Topľou. Jeho súčasťou bude kruhový objazd, dve premostenia a jeden prechod cez železničné priecestie.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!