Vyplácanie peňažných dávok v spádových poštách má znížiť mobilitu

  • Obce
  • Dátum: 03.03.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obyvateľom okresu Vranov nad Topľou budú peňažné (sociálne) dávky vyplácané v najbližšom výplatnom termíne v mieste ich bydliska na príslušnej pošte, resp. na príslušnej pošte pre danú spádovú oblasť. S touto iniciatívou prišiel prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

V nadväznosti na vyhlásený núdzový stav a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu inicioval prednosta OÚ Alfonz Kobielsky rokovania s vedením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, vedením Regionálneho riaditeľstva pôšt v Prešove a predstaviteľmi samosprávy. Témou bolo riešenie problematiky vyplácania peňažných dávok za účelom zníženia mobility verejnosti na pobočkách Slovenskej pošty, a.s. v okresnom meste. „Poberateľom peňažných dávok v okrese Vranov nad Topľou sa budú tieto už v tomto mesiaci vyplácať v mieste ich bydliska na príslušnej pošte, resp. na príslušnej pošte pre danú spádovú oblasť. S touto aktivitou som prišiel ako predseda Okresného krízového štábu z dôvodu obmedzenia mobility a zamedzenia tvorby nových ohnísk nákazy,“ vysvetlil prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

O tomto spôsobe vyplácania peňažných dávok budú občania informovaní poštovými doručovateľkami pri preberaní výplatných lístkov. OÚ v tejto súvislosti požiadal o súčinnosť starostov a primátorov obcí aby o tejto skutočnosti informovali svojich občanov prostredníctvom vlastných informačných kanálov. „Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dotknutým inštitúciám za konštruktívny a ústretový prístup k tejto problematike a občanom za pochopenie, nakoľko sa jedná predovšetkým o ochranu ich zdravia,“ dodal A. Kobielsky.

Slovenská pošta dočasne upravuje otváracie hodiny

Slovenská pošta, a.s. v tlačovej správe informovala, že v dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v zmysle aktuálne prijatých protipandemických nariadení budú otváracie hodiny pôšt v mestách dočasne upravené.

V dňoch pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú tieto pobočky Slovenskej pošty otvorené do 17:00, v stredu do 18:00. Zároveň, počas nasledujúcich dvoch víkendov, teda 6. – 7. marca 2021 a 13. – 14. marca 2021 budú všetky pošty zatvorené.

Na poštách budú umiestnené vývesky s aktuálne platnými otváracími hodinami pre verejnosť, ale Slovenská pošta odporúča tiež zákazníkom preveriť si aktuálne otváracie hodiny konkrétnej pošty na stránke www.posta.sk alebo v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty.

Slovenská pošta zároveň v sobotu 6. marca a v sobotu 13. marca 2021 jednorazovo pozastavuje doručovanie tlače na celom území Slovenska. Doručenie sobotnej tlače bude zabezpečené v pondelok 8. marca, resp. 15. marca 2021.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!