Východoslovenská energetika, a.s. otvorila vo Vranove kontaktné miesto

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) otvorila vo Vranove nad Topľou kontaktné miesto. K dispozícii pre verejnosť bude dva dni v týždni.

Kde je vôľa, tam je aj cesta. V prípade zriadenia kontaktného miesta VSE vo Vranove nad Topľou to platí do slova a do písmena. S iniciatívou prišiel po svojom nástupe do funkcie prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky, ktorý argumentoval napr. aj tým, že vranovský okres má viac ako 80 000 obyvateľov a je tretím najväčším v Prešovskom kraji.

Inšpiráciou pre neho bola skúsenosť a spätná väzba od občanov, ktorí mali záujem o to, aby za týmto typom služieb nemuseli cestovať do Humenného alebo Michaloviec. Podporu získal od mesta Vranov nad Topľou, aj ostatných obcí. „Keď som v septembri 2020 nastúpil do funkcie prednostu, medzi prvými krokmi, ktoré som urobil, boli tri listy pre VSE, VSD a SPP. Dnes sa často hovorí o Pláne obnovy. Pre mňa je obnova logicky, ak som niečo mal, nemám to a podarí sa to, ako v tomto prípade, opäť obnoviť. Mojím osobným želaním je, aby toto kontaktné miesto nebolo otvorené iba dva dni v týždni, ale päť dní, lebo to bude znamenať, že zo strany občanov je o neho záujem,“ uviedol prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

Hoci si vo VSE uvedomujú silnejúci trend digitalizácie, a napr. tento rok otvoria aj elektronickú pobočku, predsa len neostávajú nevšímaví k dátam z prieskumov, podľa ktorých je u viac ako 50% zákazníkov dopyt po fyzickej pobočke dostupnej v regióne.

Ako uviedol vedúci úseku Retailoví zákazníci VSE Marek Novotný, keď im A. Kobielsky adresoval oficiálny list s požiadavkou na zriadenie obchodného zastúpenia priamo v meste Vranov nad Topľou, ich interná analýza im ukázala, že kontaktné miesto bude mať recipročný efekt a zmysel. Výsledkom bolo rozhodnutie pre tento pilotný projekt, ktorý je popri štandardných zákazníckych centrách prvým svojho druhu. „Všetci zákazníci VSE alebo Innogy v oblasti dodávky plynu budú môcť vo Vranove nad Topľou spravovať základné služby pre svoje odberné miesto v elektrine a plyne. To znamená, že odberné miesto si môžu zriadiť, prepísať, zrušiť, aktualizovať kontaktné údaje, meniť spôsob platby, alebo meniť výšku záloh. Ak zákazník bude mať požiadavku na inú službu, ktorú v rámci tohto kontaktného miesta neposkytujeme, náš pracovník ju preberie a vyrieši ju v spolupráci s ostatnými kolegami,“ vysvetlil vedúci úseku Retailoví zákazníci VSE Marek Novotný, pričom dodal, že zákazníci sa budú môcť na konkrétny termín aj objednať.

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan potvrdil, že napriek digitálnej dobe existuje stále početná skupina občanov, najmä vo vyššom veku, ktorej viac vyhovuje osobný kontakt, preto otvorenie kontaktného miesta uvítal, pričom ocenil, že sa podarilo dospieť k dohode a situovať ho do reprezentatívnych moderných priestoroch v centre mesta, v budove AOC, kde je dnes zriadené napr. Klientske centrum. „Vranov nad Topľou je okresným mestom a ľudia sú na jeho území zvyknutí na servis v štátnej správe, zdravotníctve, školstve, či v oblasti kultúry alebo športu. Keďže práve od verejnosti vzišla požiadavka na obchodné zastúpenie v našom meste aj u dodávateľov energií, som rád, že VSE nám vyšlo v ústrety a zriadilo toto kontaktné miesto. Pevne verím, že aj tento krok zvýši kvalitu života našim občanom,“ reagoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Kontaktné miesto vo Vranove nad Topľou otvorila Východoslovenská energetika, a.s. vďaka externému partnerovi, ktorý zabezpečil externých predajcov, ktorých vo VSE zaškolili. „Ak sa táto forma spolupráce osvedčí, sme pripravení otvoriť rovné miesta prvého kontaktu aj v iných väčších okresných mestách,“ dodal M. Novotný.

Kontaktné miesto VSE sa nachádza na 1. poschodí AOC Vranov, pri Klientskom centre.

Otváracie hodiny:
Utorok: 9.00 – 17.00
Štvrtok: 9.00 – 17.00

V rámci kontaktného miesta sú zatiaľ poskytované služby pre fyzické osoby. Požiadavky právnických osôb budú naďalej vybavované v zákazníckych centrách v Michalovciach a Humennom. O službách pre právnické osoby, ktoré má VSE v pláne poskytovať aj vo Vranove nad Topľou, budeme informovať.

Online rezervácia stretnutia nie je možná, ale termín návštevy si môžete dohodnúť vopred.

Kontaktujte našu predajkyňu Zuzanu Naščákovú e-mailom na nascakova_zuzana@vseas.sk a dohodnite si termín návštevy, ktorý Vám vyhovuje.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!