Výborná správa! Krajskí poslanci pridali na výzvy jeden milión eur

  • Obce
  • Dátum: 17.05.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na tri vyhlásené grantové programy vyčlenili krajskí poslanci naviac ešte jeden milión eur. Vo Výzve Participatívny rozpočet nakoniec podporili všetky zapojené projekty.

O projektoch z Výzvy Participatívny rozpočet PSK je rozhodnuté. Podporených bude všetkých 39 projektov z 13 okresov Prešovského kraja, za ktoré mohla hlasovať verejnosť. Rozhodli o tom poslanci na pondelkovom zastupiteľstve, keď navýšili celkovú alokáciu dotácie o 130-tisíc eur. A zároveň zmenili počet podporených projektov z dvoch na tri s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov v plnej výške požadovanej dotácie.

Celkovo bolo do SMS hlasovania Výzvy Participatívny rozpočet PSK zaradených 39 projektov. Keďže zastúpenie v okresoch nie je rovnomerné, financie budú prerozdelené medzi ďalšie projekty. „Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je pritom 10-tisíc eur a pri navýšenom rozpočte 390-tisíc eur tak môžu byť podporené všetky projekty, ktoré sa do výzvy zapojili. Žiadatelia sa budú spolupodieľať na financovaní svojho projektu 20-percentami zo schválenej dotácie,“ uviedla Lea Lehotská z Oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja.

Z okresu Vranov nad Topľou sa uchádzali o podporu dva projekty. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava žiadala finančné prostriedky na výmenu strešnej krytiny na lodi gréckokatolíckeho chrámu v Čičave. Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Sečovská Polianka prihlásila projekt na výmenu vonkajších a vnútorných dverí chrámu Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke.

Úprava alokácie sa dotkla aj ďalších dvoch vyhlásených výziev. Pri Výzve predsedu PSK došlo k navýšeniu o 200-tisíc eur, pričom aktuálna výška alokácie predstavuje 600-tisíc eur. „Pri Výzve poslancov PSK sa alokácia navýšila o 670-tisíc eur, takže aktuálne je na projekty pripravených 2,01 miliónov eur. Krajskí poslanci tak celkovo navýšili rozpočet na tri vyhlásené grantové projekty v sume jeden milión eur,“ dodala L. Lehotská.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!