Vranovským lesníkom bude šéfovať žena, ako jedna z dvoch na Slovensku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vedenie štátneho podniku LESY SR riadne vymenovalo, po sérii výberových konaní, ktoré trvali dva týždne, riaditeľov jednotlivých odštepných závodov (OZ). Z dvadsiatichpiatich OZ budú dva viesť ženy. Jednou z nich je Erika Hasinová vo Vranove nad Topľou.

Odštepné závody riadili niekoľko mesiacov poverení riaditelia. Poverenie mali prevažne od apríla minulého roka. Medzi kritériami, ktoré musel uchádzač o výberové konanie spĺňať, bolo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, minimálne ročná riadiaca prax a 5-ročné skúsenosti v lesnom hospodárstve alebo v štátnej správe lesného hospodárstva. „Riaditeľov OZ sme si vyberali ako súčasť tímu, ktorý prevedie tento podnik zásadným transformačným procesom,“ uviedol generálny riaditeľ LESOV SR, š.p., Tomáš Čuka.

Na výberových konaniach sa zúčastnilo 92 uchádzačov. Zmeny vo vedení nastanú v 17-tich odštepných závodoch. Personálne zmeny vo vedení nenastali v OZ Šaštín, Vranov nad Topľou, Levice, Beňuš, Žilina, Čadca, Prešov a Rimavská Sobota. Do vedenia odštepných závodov sa dostali aj dve ženy. Okrem OZ Vranov, kde zostáva na čele podniku Erika Hasinová, výberové konanie na riaditeľku OZ Sobrance vyhrala Lucia Miňová, ktorá doteraz zastávala na tomto OZ viacero funkcií,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Lesov SR, š.p. Marína Debnárová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!