Vranovský RÚVZ uviedol opäť do činnosti Poradňu zdravia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: Ilustračné.

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je opäť v činnosti Poradňa zdravia, ktorú môžu využiť obyvatelia okresu Vranov nad Topľou.

Poradňa zdravia je zameraná na podporu zdravia a primárnu prevenciu tzv. civilizačných ochorení ako sú ateroskleróza, infarkt myokardu, cievne ochorenia mozgu, cukrovka, obezita, vysoký tlak krvi a pod.

V poradni zdravia je možné si dať vyšetriť:

  • celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy a glukózu
  • antropometrické vyšetrenia: telesnú výšku a hmotnosť, obvod pása a bokov, hrúbka kožných tukových rias
  • štandardné meranie krvného tlaku a tepu
  • vitálnu kapacitu pľúc a obsah kysličníka uhličitého v krvi

Na základe vykonaných vyšetrení doplnených o rodinnú a osobnú anamnéza, úroveň psychickej pohody,  stravovacích zvyklostí a úrovne pohybovej aktivity, odborný pracovník PZ zhodnotí výsledky vyšetrení a poskytne poradenstvo, ktoré sa týka optimálnych zmien v životnom štýle klienta, s cieľom zachovať zdravie resp. úpravou životného štýlu predchádzať civilizačným ochoreniam. V prípade zistenia patologických hodnôt vyšetrení, odporúčame klienta prostredníctvom všeobecného lekára na ďalšie vyšetrenia u špecialistov .

Uvedené vyšetrenia poradňa zdravia vykonáva denne, bezplatne, bez čakania, na základe objednávky (osobne, telefonicky 057 44 64631 kl. 113 alebo 115, e-mailom: vt.poradna@uvzsr.sk)

  • vyšetrenia sú vykonávané denne od 7:30 – 14.00
  • klient prichádza na odber krvi je nalačno, ak pravidelne užíva lieky, užije ich a zapije dostatočným množstvom vody. Zároveň sa odporúča večer pred odberom krvi jesť ľahšiu večeru a bez sladkostí. Pred odberom nepiť kávu, nefajčiť a nevykonávať ťažkú fyzickú prácu vrátane športovania. V prípade, že je záujemca o vyšetrenie v PZ tesne po chorobe, odporúča sa absolvovať vyšetrenie o cca 2 týždne po ukončení liečby.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!