Vranovský okres mal v Prešovskom kraji druhú najlepšiu bilanciu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V prvom kole celoplošného testovania antigénovými testami na COVID-19 otestovali zdravotníci v okrese Vranov nad Topľou 43 552 osôb. Pozitívne testovaní boli 460-ti, čo predstavuje 1,06%. Keďže Ústredný krízový štáb rozhodol, že druhé kolo sa uskutoční v okresoch, v ktorých bolo percento infekčných vyššie ako 0,7, testovanie si zopakuje aj vranovský región.

Vo vranovskom okrese sa počas víkendu podarilo otvoriť všetkých plánovaných 72 testovacích miest. Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky ocenil prístup verejnosti, ktorá uvedomujúc si nevyhnutnosť tohto kroku pomohla definovať epidemiologickú situáciu v okrese.

Z okresov Prešovského kraja mal po Prešove (0,85%) práve Vranov nad Topľou s 1,06% druhý najnižší podiel pozitívne testovaných osôb – Stará Ľubovňa 2,8%, Sabinov 2,27%, Levoča 2,03%, Kežmarok 1,92%, Humenné 1,81%, Snina 1,8%, Poprad 1,79%, Bardejov 1,67%, Svidník 1,32%, Medzilaborce 1,3%, Stropkov 1,19%,. Dodáme, že v meste Vranov nad Topľou sa otestovalo 9 522 obyvateľov, z ktorých malo test s pozitívnym výsledkom 113.

Prvé kolo celoplošného testovania sprevádzala hektická atmosféra. Okrem pôvodne avizovaného nedostatku zdravotníkov stáli predovšetkým samosprávy pred náročnou úlohou, ako zabezpečiť testovacie miesta nielen v súlade s pokynmi, ale často aj nad ich rámec, aby sa v sobotu mohlo spustiť testovanie bez zásadných komplikácií. Stavovská spolupatričnosť sa v samospráve prejavila napr. i v momente, kedy v susednej obci chýbali zdravotníci, no starostovia si dokázali navzájom vypomôcť a „uvoľnili“ ich kolegom podľa potreby, aby testovanie prebehlo na všetkých avizovaných odberových testovacích miestach. „Chcel by sme sa poďakovať za prípravu a logistiku Ozbrojeným silám SR. Hoci sa potrebovali vysporiadať s viacerými situáciami, zvládli ich. Veľké poďakovanie patrí samospráve a tajomníkovi Združenia miest a obcí vranovského regiónu Jánovi Fenčákovi, ktorý zabezpečoval pre svojich kolegov permanentný informačný servis. Keby samospráva neukázala pozitívny prístup, niekde by vznikli problémy, ale primátori, starostky a starostovia prejavili patriotizmus, lebo im záležalo na tom, aby mali vo svojich obciach funkčné testovacie miesta. Mimoriadne diskutovanou témou bolo i to, či sa podarí zabezpečiť dostatok zdravotníckych tímov, preto chcem vyzdvihnúť prístup vedenia Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou, ktoré vyšlo v ústrety a svojich zdravotníkov uvoľnilo,“ uviedol prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

Spolu s vedúcim civilnej ochrany a krízového plánovania OÚ vo Vranove nad Topľou Pavlom Molčanom monitoroval A. Kobielsky situáciu v obciach osobne, čo ocenili i viacerí zástupcovia miestnych samospráv. Pokiaľ si to okolnosti vyžiadali, v trojuholníku OS SR – samospráva – štátna správa dokázali operatívne reagovať. „Dôležité bude, aby čím skôr mohli oficiálnymi údajmi disponovať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva, samosprávy, polícia, či Slovenská pošta, ktorí dokážu prijať efektívne opatrenia priamo na regionálnej úrovni. Ak napr. polícia ide na zásah do obce, kde je ohnisko nákazy, dokáže po konzultácii so starostom na to reagovať. Informácie, ktoré sme získali z prvého kola celoplošného testovania, majú teda význam aj z tohto uhla pohľadu,“  vysvetľoval Pavol Molčan.

Zabezpečenie prvého kola celoplošného testovania otvorilo tému pripravenosti nielen na logistické akcie tohto rangu. Postrehy a podnety bude A. Kobielsky komunikovať na úrovni ministerstva vnútra. „Myslím si, že do budúcnosti je potrebné mať v CO sklade, ktorého vybavenie nebolo dlhodobo modernizované, adekvátne vybavenie k aktuálnej situácii, aby sme vedeli promptne a operatívne zareagovať. Na tomto mieste musím opäť spomenúť samosprávu, ktorá prevzala manažérsku funkciu. Keď totiž niečo chýbalo, dokázala to po vlastnej linke zabezpečiť,“ reagoval A. Kobielsky.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!