Vranovskí poslanci dali zelenú novým bytom, aj ďalšej kruhovej križovatke

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
Schválením Zmien a doplnkov územného plánu (ÚPN) mesta Vranov nad Topľou dali poslanci mestského zastupiteľstva zelenú výstavbe bytových domov na Kalinčiakovej ul. Zároveň potvrdili aj dopravné riešenie v tejto časti mesta, kde sa počíta napr. s vybudovaním novej kruhovej križovatky.
 
Potreba zmeniť územný plán mesta Vranov nad Topľou vzišla z uznesenia, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo ešte v minulom roku, keď odobrilo návrh na riešenie zástavby územia na Kalinčiakovej ul., kde sa počíta s dvomi 7-podlažnými bytovými domami a jedným 5-podlažným bytovým domom, pričom ÚPN dovoľoval výstavbu maximálne 5-podlažných bytových domov. 
 
Na základe prijatého uznesenia, ktoré poslanci schválili na ostatnom rokovaní, bola stanovená kapacita plochy pre 3 bytové domy so 70 bytovými jednotkami pre 150 obyvateľov pri obložnosti 2,1 obyv./byt s tým, že maximálna podlažnosť zástavby bude 7 nadzemných podlaží. „Požiadavka, aby boli bytové domy vyššie, ako 4-podlažné, vzišla z diskusie v mestskom zastupiteľstve, ako reakcia na to, že v meste je nedostatok bytov. Niektorí občania v rodinných domoch na Ondavskej a Bernolákovej ul. mali v tejto súvislosti obavy, ale vyššia podlažnosť ich obmedzovať nebude,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.  
 
Radnica chce bytovky postaviť zo zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Podanie žiadosti sa predpokladá začiatkom budúceho roka s tým, že v tom istom roku by sa v letných mesiacoch mohlo začať aj s výstavbou. Dodáme, že súčasťou projektu na Kalinčiakovej ul. je tiež detské, multifunkčné, workoutové a dopravné ihrisko, cyklistický chodník, či lávky spájajúce predmetnú plochu so sídliskom JUH. Návrh počíta s 83 parkovacími miestami pre nájomníkov bytov a 59 pre verejnosť. Nosnú os parkovej zelene tvorí výsadba pozdĺž hlavného pešieho ťahu popri potoku a súbežného chodníka líniou vysokej zelene. Táto zástavba plochy bude riešená etapovite podľa finančných možností mesta. „Výhodou je, že výstavba bytov nezaťaží rozpočet mesta, pretože financovaná bude z úveru a dotácie zo ŠFRB. Keď sa byty pridelia nájomníkom, úver sa splatí z ich nájomného,“ vysvetľoval J. Ragan. 
 
V súvislosti s výstavbou bytov na Kalinčiakovej ul. rezonovala najviac dopravná situácia, ktorá je už dnes v tejto lokalite napätá. Vranovská samospráva má pláne vyriešiť tento problém dvoma návrhmi riešení, ktoré sú aj súčasťou schválených zmien ÚPN. „Na tzv. „letisku“ pri kalvínskom kostole plánujeme zrealizovať kruhovú križovatku. Taktiež uvažujeme s prekrytím kanála v priestore medzi súkromnými ambulanciami a Ul. M. R. Štefánika, kde by vzniklo ďalšie napojenie na hlavnú cestu,“ priblížili zámery J. Ragan. 
 
Viacerí poslanci MsZ ešte v minulom roku navrhovali, aby mesto pripravilo aj iné lokality pre bytovú výstavbu. J. Ragan potvrdil, že na úrade pracujú na tom, aby vytipovali ďalšie pozemky, kde by sa v budúcnosti mohla realizovať výstavba. Ako problém však definoval aktuálnu ekonomickú situáciu, ktorá núti každú samosprávu prehodnocovať priority. „Výkup pozemkov vo vybraných lokalitách sme plánovali realizovať formou úveru. Budeme čakať, ako sa vyvinie finančná situácia a či budeme čerpať úverové zdroje práve na takúto aktivitu, pretože máme aj ďalšie investičné akcie podporené zo zdrojov vlády SR, ktoré potrebujeme spolufinancovať. Bolo by dobré, aby sme tieto prostriedky čerpali, preto to bude asi naša priorita. Výkup pozemk00ov budeme pripravovať, ale pravdepodobne to nebude témou pre tento rok,“ reagoval J. Ragan. 
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!