Vranovskí poľovníci boli ocenení za rozvoj poľovníctva na Slovensku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V priestoroch reštaurácie Kondor v Zámutove sa konala Okresná rada Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou.

Jedným z bodov programu bolo aj odovzdávania poľovníckych vyznamenaní za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Okresná organizácia SPZ a Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou želajú oceneným pevné zdravie a veľa pozitívnej energie pri zveľaďovaní a propagácií slovenského poľovníctva.

Bronzovou medailou boli ocenení Jozef Senko – PZ – Drina Juskova Voľa, Peter Imrich – PZ – Topľa Soľ, Mgr. Róbert Car – PZ – Priehrada Žalobín, Ján Majerník – PZ – Stikovica Holčíkovce, Juraj Biroš – PZ – Vysoká Medzianky, Ján Kľučár ml. – PZ – Kopany Skrabské, Bc. Ján Babinsky – PZ – Rybník – Ferligov – Uhlisko Ďapalovce, Ivan Gdovin – PZ – Lipiny Hanušovce nad Topľou, Ľubomír Gdovin – PZ – Lipiny Hanušovce nad Topľou, Michal Hirko – PZ – Bukovina Sečovská Polianka a Ján Migaľ – PZ – Barancová Dlhé Klčovo.

Striebornú medailu získali Juraj Sabo – PZ – Topľa Bystré, Ladislav Adam – PZ – Vlčia hora, Jozef Demeter – PZ – Drina Jusková Voľa, Andrej Košč– PZ – Drina Juskova Voľa, Ing. Igor Sopoliga – predseda OkO SPZ, Ing. Pavol Džuka – PZ – člen predstavenstva OkO SPZ a Ing. Jozef Telepun – predseda DR OkO SPZ.

Ocenenia Zlatou medailou sa dostalo Petrovi Demeterovi – člen kynologickej komisie pri OPK a Ing. Jánovi Vravecovi – PZ – Topľa Bystré.

Redakciu informoval tajomník Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou Slavomír Keresteš.

FOTO: Jozef Kulan

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!