Vranovské samosprávy budú pokračovať v protestoch. Zablokujú cesty?

  • Obce
  • Dátum: 24.08.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Materské a základné školy vo vranovskom okrese 5. septembra zatvorené nebudú. Rozhodli o tom delegáti snemu Združenia miest a obcí vranovského regiónu. Historicky prvýkrát sa ho zúčastnil aj predseda centrálneho Združenia miest a obcí Slovenska. Branislav Tréger varoval pred kritickou situáciou na viacerých úrovniach.

Keď iniciatíva Obcí a miest Zemplína zvolala koncom júna v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou protestné zhromaždenie, v jeho závere deklarovala deväť požiadaviek, ku ktorým pripojila aj reštriktívne opatrenia.

Jednou z požiadaviek bolo vyriešiť zmenu finančných pásiem pre školské stravovanie pre žiakov materských a základných škôl, aby zvýšené ceny potravín a energií neboli prenesené na rodičov. Ultimatívnym termínom bol posledný júlový deň. Inak samosprávy školy na začiatku nového školského roka neotvoria. „Nebudeme naťahovať rodičov našich detí, ktoré potrebujú vzdelanie. Dohodli sme sa, že pôjdeme do protestného zhromaždenia. Zrejme zablokujeme dopravu a obmedzíme do istej miery verejný život, ale nebudeme blokovať našu budúcnosť, naše deti,“ vysvetľoval tajomník Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák.


Delegáti 32. Snemu Združenia miest a obcí vranovského regiónu rozhodli, že materské a základné školy sa 5. septembra otvoria. FOTO: Imrich Makó.

Ako pripomenul, vláda SR do konania snemu na sériu požiadaviek nereagovala. V prípade kompenzácií výpadku podielových daní za rok 2022, či za zvýšené náklady na elektrinu a plyn, vranovské samosprávy zatiaľ od reštrikcií upustili s tým, že si počkajú na výsledok rokovania medzi ZMOS-om a Ministerstvom financií SR. Zároveň delegáti snemu uznesením požiadali, aby sa požiadavky vznesené iniciatívou Obcí a miest Zemplína preniesli ako téma na septembrový celoslovenský snem ZMOS-u. „Našim cieľom je spojiť samosprávy na Slovensku. Je nám jedno, či to bude iniciatíva Obcí a miest Zemplína, Združenia miest a obcí vranovského regiónu alebo Združenia miest a obcí Slovenska. Ide o to, že všetky tieto požiadavky, ktoré sme dali na papier, trápia samosprávy na celom Slovensku. Ak sa niekto hrá na to, že sa ho to netýka, možno v tejto chvíli nie, ale za pár mesiacov alebo týždňov sa ho to dotkne,“ pripomenul J. Fenčák.


Tajomník Združenia miesta a obcí vranovského regiónu a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. FOTO: Imrich Makó.

V poradí 32. snem ZMOVR bol historický v tom, že prvýkrát prijal pozvanie a zúčastnil sa ho predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho prítomnosť ocenil za samosprávy z vranovského okresu J. Fenčák, pričom zdôraznil potrebu zodpovedať a vysvetliť viaceré otázky, ktoré v ostatných týždňoch vznikli aj úrovni centrálneho združenia. „Treba povedať, že aj v našich radoch nepadli niektoré korektné rozhodnutia, ale predseda Branislav Tréger ich seriózne vysvetlil a povedal ako sa bude postupovať ďalej,“ reagoval J. Fenčák.


Predseda Združenia miesta a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. FOTO: Imrich Makó.

Branislav Tréger potvrdil, čo zaznieva od samospráv naprieč Slovenskom – energetická kríza, komoditná kríza, inflácia. Predseda ZMOS-u potvrdil, že evidujú zvýšenie cien elektriny aj o 9-násobok, preto tento stav nie je udržateľný. V hre totiž nie je len problém so zabezpečovaním základného chodu samosprávy, ale aj zvyšovanie rôznych poplatkov, napr. v školstve, čo už pocítia i rozpočty rodín. „Budeme sa musieť veľmi zamyslieť nad tým, ako sanovať tieto problémy, ktoré sú nepredvídateľné. V samospráve nemáme krištáľovú guľu, aby sme povedali, ako to bude napr. o mesiac. Musíme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, no rezervy, ktoré sme mali, sa veľmi rýchlo míňajú. Budeme teda potrebovať pomoc štátu, ktorá však neprichádza. Ak máme fungovať, treba si k tomu sadnúť a zo strany vlády počúvať aj druhú stranu,“ uviedol Branislav Tréger.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!