Vranovská radnica začala, aj vo vlastnej réžii, s opravou výtlkov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou začalo s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú realizované každoročne po zimnom období z dôvodu povrchového poškodenia a opotrebovania komunikácií.

Ich odstraňovanie bude v tomto roku rozdelené do dvoch častí, ktoré budú realizované súbežne. Prvú časť zabezpečuje mesto dodávateľsky. V rámci nej budú zrealizované vysprávky na hlavnej cestnej komunikácii – na Námestí slobody, Štefánikovej ulici, Dlhej ulici a Domašskej ulici, v rozsahu 153 m2. Celkovo mesto do tejto opravy preinvestuje približne 6 000 eur.
 
V druhej časti opráv, ktorá bude realizovaná súbežne s prvou, budú postupne odstránené výtlky na všetkých vedľajších komunikáciách, ktoré má v správe mesto Vranov nad Topľou. S opravami sa začalo na Hviezdoslavovej ulici, na Sídlisku 1. mája, na Ulici Dr. C. Daxnera. Pokračovať budú postupne aj na ďalších sídliskách a uliciach mesta. „Túto časť opráv mesto zabezpečuje pomocou zamestnancov Oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a pomocou vlastnej techniky. Tento spôsob realizácie opráv výtlkov na miestnych komunikáciách mesto zvolilo na základe prijatých úsporných opatrení, ktoré prijalo z dôvodu mimoriadnej situácie. Celkovo mesto do tejto časti opráv preinvestuje približne 12 000 eur,“ citujeme z webovej stránky mesta Vranov nad Topľou. 
 
ZDROJ FOTO: www.vranov.sk
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!