Vranovská nemocnica obnovila po 2 mesiacoch činnosť detského oddelenia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Od pondelka 17. júna vranovská nemocnica obnovila plnohodnotnú činnosť detského oddelenia. Z personálnych dôvodov fungovalo oddelenie približne dva mesiace v obmedzenom režime.

Podarilo sa tak naplniť pôvodný plán a nemocnica v priebehu tohto časového obdobia zabezpečila medicínsky tím potrebný na nepretržitú prevádzku detského lôžkového oddelenia. Súbežne obnovili aj prevádzku ambulancie pediatrickej ústavnej pohotovostnej služby.

 „Veľmi ma teší, že náš plán o obnovení činnosti detského oddelenia bol úspešný. V rámci posledných dvoch mesiacov sme potrebovali uvoľniť dve lekárky z tohto oddelenia na atestačnú prípravu s prísľubom ich návratu po úspešnom ukončení atestačnej skúšky. Bez ich prítomnosti však nebolo personálne možné zabezpečiť nepretržitý chod tohto oddelenia. Po úspešnej atestácii našich dvoch kolegýň sme však nielenže boli schopní činnosť oddelenia znova obnoviť, ale taktiež sa zvýšila aj odborná erudícia tímu,“ uviedol Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Vranov nad Topľou.

Činnosť detského oddelenia je v týchto dňoch už plne funkčná, obnovili aj príjem detských pacientov na hospitalizáciu. Bez obmedzení funguje tiež prevádzka detskej ústavnej pohotovostnej služby.

Medicínsky tím oddelenia je momentálne zastabilizovaný a plne pripravený opäť sa nepretržite starať o našich detských pacientov. Pozitívny je aj fakt, že o prácu na tomto oddelení prejavilo záujem viacero absolventov lekárskych fakúlt, ktorí budú môcť čerpať z odbornosti starších kolegov. Aj preto je pre nás podpora postgraduálneho vzdelávania našich lekárov dôležitá. Okrem svojho osobnostného a profesijného rastu ďalším vzdelaním zvyšujú aj odborný rast nemocnice, a tiež odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladším kolegom,“ doplnil Lešo.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!