Vranovská mládež dostala darček v podobe nového Centra mládeže

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Centrum mládeže vo vranovskom Mestskom dome kultúry pozýva do dennej obývačky. Zrekonštruované priestory odovzdali do užívania slávnostným prestrihnutím pásky honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, primátor mesta Vranov Ján Ragan a riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky, ktorý sa s myšlienkou vytvoriť podmienky, kde by sa mohla stretávať a realizovať vranovská mládež, pohrával od svojho nástupu do funkcie šéfa MsDK v roku 2005.

Priestor pre mládež

Sen sa premenil na skutoč­nosť po desiatich rokoch. Cesta za jeho naplnením sa však občas podobala na strastiplnú utópiu. Podzemné priestory, kde bolo pôvodne iba kúrenie, vzduchotechnika a elektrické vedenie, začal v roku 2010 využívať po čiastočnej rekonštrukcii folklórny súbor Orgonina, no dvakrát si musel dať nútenú prestávku, pretože v roku 2012 a pár mesiacov po uložení novej podlahy v roku 2015, suterén hneď dvakrát vytopilo. Napriek tomu v MsDK trpezlivo pracovali na tom, aby Centrum mládeže predsa len začalo slúžiť mladým Vranovčanom pre ich voľnočasové aktivity, pre ktoré môžu využívať dennú obývačku, herňu so stolovým futbalom, či koncertnú sálu pre malé javiskové formy s kompletným technickým zázemím. „Už v roku 2005 som si uvedomoval, že je potrebné vytvoriť pre mladých ľudí priestor pre ich voľnočasové aktivity. Centrum mládeže bude v rámci MsDK fungovať ako samostatný celok s tým, že organizovanie aktivít by mal mať po konzultácii s nami na starosti Vranovský parlament mládeže. Kým v minulosti bola mládež aktívna, no nemali pre svoje aktivity adekvátne podmienky, teraz je situácia skôr opačná, preto musíme s riaditeľmi škôl a ostatných organizácií nájsť spôsob, ako mladých ľudí inšpirovať,“ uviedol pri otvorení centra riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky.

Denná obývačka

Denná obývačka bude otvorená v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku. V koncertnej sále sa ráta s organizovaním besied, prednášok, koncertov, divadelných predstavení a klubových večerov. Rovnako môže byť využívaná na nácviky súborov a kapiel. „Keďže podobné priestory v iných mestách už fungujú, sme teda veľmi radi, že Centrum mládeže sa podarilo otvoriť aj vo Vranove. Myslím si, že mládež potrebuje podmienky na to, aby sa mohla vyvíjať, preto urobíme maximum, aby sme spoločné predstavy nás všetkých naplnili rôznymi zaujímavými podujatiami a aktivitami. Z toho dôvodu budeme radi spolupracovať s každým, kto príde so zaujímavou myšlienkou,“ pripomenula Janka Motešická z Vranovského parlamentu mládeže.

Memorandum o spolupráci

Súčasťou otvorenia Centra mládeže bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci a partnerstve medzi Vranovským parlamentom mládeže a mestom Vranov nad Topľou. Jeho predmetom je vymedzenie oblastí a rozsahu jednotlivých činností za účelom dosiahnutia a naplnenie spoločného cieľa, ktorým je rozvoj zmysluplnej, obojstranne výhodnej a prospešnej spolupráce v oblasti participácie mládeže na miestnej úrovni. Dodáme, že Vranov nad Topľou je po Levoči druhým mestom v Prešovskom kraji, ktoré má takéto memorandum podpísané. „Keď som vošiel do tohto priestoru, bol som veľmi milo prekvapený, lebo naposledy to tu vyzeralo inak (úsmev). Asi pred pol rokom som sa stretol s členmi VPM a môžem povedať, že sme diskutovali na rôzne zaujímavé témy. O to viac vítam otvorenie tohto centra, kde sa budú môcť mladí ľudia stretávať a realizovať. Aj naďalej budem rád spolupracovať s mládežníckym parlamentom a tlmočiť jeho požiadavky mojim kolegom v mestskom zastupiteľstve,“ prisľúbil najmladší poslanec MsZ vo Vranove Michal Jenčo.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!