Vranovčania milujú produkovať odpad, zarúbali už „sekeru“ 53 tis. eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou má problém so zmesovým komunálnym odpadom. Potvrdzuje to fakt, že Vranovčania vyprodukovali v odpadovom hospodárstve za prvých sedem mesiacov stratu 53 502,25 eur.

Zodpovednosť obyvateľov vo vybraných rodinných domoch za odpadové hospodárstvo v meste je katastrofálna. Potvrdila to analýza komunálneho odpadu, ktorú vykonala spoločnosť JRK Slovensko, s.r.o.

Primátor Ján Ragan vníma ako dôvod, prečo stúpa objem komunálneho odpadu, fakt, že naša spoločnosť demonštruje konzumný spôsob života, na ktorého vrchole je predovšetkým nárast produkcie obalov. Cestou, ako zvrátiť tento stav, je životný štýl založený na bezobalovom prístupe a najmä separácia. Práve za likvidáciu vytriedeného odpadu samosprávy a tým pádom i občania neplatia.

Detailná analýza druhov odpadov na 5%-tnej vzorke (60 nádob) z rodinných domov však potvrdila nielen nedostatočný prístup domácností k separácií základných komodít (papier, sklo, kovy, textil), ale zarážajúci bol aj objem kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. „Pred niekoľkými rokmi sme dodali občanom kompostéry, preto by bolo dobré, keby odpad, ktorý sa dá kompostovať, skončil v nich. Takto si môžu domácnosti vyrobiť napr. kvalitnú rašelinu, ktorú potom dokážu použiť pod okrasné rastliny, či zeleninu,“ reagoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Hoci analýza sa týkala iba zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného v rodinných domoch, rezervy neobchádzajú ani obyvateľov bytoviek. Spoločnou komoditou, ktorá ich spája, sú potraviny a kuchynský odpad. Ani ten nemusí, podľa J. Ragana, končiť v „čiernych“ nádobách. „Pečivo sa dá usušiť a využiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Ak ich nechová konkrétna domácnosť, možno ich chovajú susedia. Naozaj by bolo dobré, keby si naši občania vedeli nájsť riešenia, aby ani kuchynský odpad nemusel skončiť v komunálnom. Plaťme menej za odpad a radšej budujme parkoviská, chodníky, opravujme cesty, podporujme šport,“ uviedol J. Ragan.

Podklady z analýzy budú slúžiť mestu Vranov nad Topľou pre vypracovanie koncepcie v odpadovom hospodárstve pri nakladaní s odpadmi, na základe ktorej sa prijmú opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Regionálna manažérka JRK Slovensko, s.r.o. Jana Nekyová potvrdila, že v zmesovom komunálnom odpade nemusí skončiť až 70% odpadkov. „Často sa stretávame s tým, že nám občania hovoria – veď my triedime, ale to neznamená, že triedia dobre alebo že triedia vôbec. Miera triedenia je v lepších prípadoch 40%, a to je stále málo. Keď kontajnery rozoberieme na všetky frakcie, zistíme, že na skládku by mohlo ísť len 20 až 30% odpadu, zvyšok sa dá dotriediť alebo zhodnotiť materiálne, kompostovaním, či energeticky. Napr. teraz sme v období, kedy sa zbiera úroda a ak biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad tvorí 40%, je to veľa,“ vysvetľovala Jana Nekyová.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!