Mesto Vranov nad Topľou začína s bezplatnou distribúciou kompostérov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou začína s distribúciou kompostérov do rodinných domov. Ako prvé ich dostanú domácnosti v mestskej časti Rodinná oblasť – Komenského ul.

Mesto Vranov nad Topľou získalo prostriedky na zakúpenie 2300 kusov kompostérov, ktoré budú umiestnené do domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe na podporu domáceho kompostovania. Cieľom tohto projektu je predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Prvé kompostéry budú bezplatne distribuované do každého rodinného domu v mestskej časti Rodinná oblasť – Komenského ul. v piatok – 10. februára 2023 od 9.30.hod. „Týmto chceme požiadať obyvateľov rodinných domov, aby si v čase plánovaného rozvozu si zabezpečili jeho prevzatie. Občania, ktorí si kompostér neprevezmú, musia si ho v náhradnom termíne, po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 05775901475 alebo 05775901476, osobne prevziať na zbernom dvore na Toplianskej ulici súpisné číslo 1040. Kompostéry budú pripravené k prevzatiu od 1. marca 2023,“ citujeme z webovej stránky mesta Vranova nad Topľou.

Radnica zároveň upozorňujeme, že pri preberaní je nevyhnutné predložiť občiansky preukaz. O ďalšom rozvoze, podľa jednotlivých ulíc, budú občania postupne informovaní aj na webovej stránke mesta.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!