Vranov nad Topľou: Verejný poriadok pomôže zabezpečiť 80 nových kamier

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

K zvýšeniu bezpečnosti vo Vranove nad Topľou by malo pomôcť 80 nových kamier, ktoré radnica získala v rámci projektu „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“. Pri kontrole dodržiavania verejného poriadku si samospráva sľubuje pokrok aj od spolupráce s miestnymi občianskymi poriadkovými hliadkami.

Na realizáciou projektu „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“ získala vranovská radnica nenávratný finančný príspevok vo výške 400 000 eur. Vo všeobecnosti je jeho cieľom prepojiť zariadenia, objekty a občanov tak, aby sa podarilo získať výstupné dáta, a to napríklad poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií, či o kvalite životného prostredia. „Na tento projekt môžeme nadviazať ďalšími SMART riešeniami, či už v oblasti bezpečnosti, dopravy alebo v odpadovom hospodárstve. Určite sa teda budeme zaoberať aj ostatnými možnosťami, ktoré nám moderné technológie ponúkajú,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Definované očakávania v rámci tohto projektu majú zabezpečiť dve aktivity. Prvou je inštalácia zariadení na meranie kvality ovzdušia a jeho vyhodnocovanie vo vybraných lokalitách. Druhou aktivitou je doplnenie existujúceho kamerového systému na území mesta o 80 kamier. Ich rozmiestnenie v konkrétnych lokalitách „od Lomnice po Rodinnú oblasť“ spracovala mestská polícia. „Kamier bude viac, pokryjú väčšiu časť mesta, ako tomu bolo doteraz a v neposlednom rade budú mať kvalitnejšie rozlíšenie,“ dodal J. Ragan.

Efektivitu kamerového systému plánujú na mestskom úrade zvýšiť a podporiť službou, ktorá bude sledovať záznamy priamo za obrazovkou v konkrétnom čase. „Záznamy, ktoré archivujeme, od nás často žiadajú štátni policajti pri objasňovaní rôznej trestnej činnosti, no uvažujeme aj o obsluhe, ktorá by záznamy sledovala aspoň v exponovovanom čase,“ vysvetlil J. Ragan, ktorý očakáva prínos nových kamier nielen vo vzťahu k verejnému poriadku a zníženiu kriminality, ale aj napr. aj pri monitorovaní lokalít, kde vznikajú nelegálne skládky odpadu.

Posilnenie kontroly a udržania verejného poriadku si mesto Vranov nad Topľou sľubuje aj od Miestnej občianskej poriadkovej služby, na ktorej činnosť získalo nenávratný finančný príspevok 180 000 eur. Projekt začal v septembri minulého roku a potrvá 15 mesiacov. Dvanásti členovia MOPS z marginalizovanej rómskej komunity pôsobia v troch častiach mesta – na Budovateľskej ul., Rodinnej oblasti a v Čemernom. „Cieľom projektu je zmierniť sociálno-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním individualizovanej podpory a asistenčných služieb. Zároveň cieľom projektu je zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK, podporiť komunitný rozvoj, zlepšiť sociálnu situáciu jednotlivcov, rodín so zameraním na zvýšenie aktivít a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie a pod.,“ citujeme z úspešného projektu podaného mestom Vranov nad Topľou.

Práve zníženie eskalovania napätia medzi majoritnou a marginalizovanou komunitou by malo byť základným výstupom MOPS. Napr. v prípade bytových domov na Rodinnej oblasti sa občianskemu spolunažívaniu venoval výbor mestskej časti JUH v minulom roku dvakrát. Primátor J. Ragan v tejto súvislosti prisľúbil aj intenzívnejšiu asistenciu mestskej polície. „Členov MOPS sme využívali napr. v priebehu dňa pri prechodoch pre chodcov, ale uvedomujeme si tiež nepríjemnosti spôsobujúce narúšanie občianskeho spolunažívania, preto pre nás bude prioritou ich nasadzovanie do služieb vo večerných hodinách, aj v zimnom období, kedy sa skôr stmieva,“ reagoval J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!