VRANOV NAD TOPĽOU: Pasportizácia nádob na odpad prinesie férovú kontrolu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dôslednejšia evidencia, férová kontrola, efektívnejšie manažovanie odpadového hospodárstva. Mesto Vranov nad Topľou začína s pasportizáciou nádob na zmesový komunálny odpad.

Vranovská radnica na svojom webe informuje, že prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s. začala v individuálnej rodinnej zástavbe s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110l,120l, 240 l nádoby). Každá nádoba bude označená RFID čipom, spravidla podľa rozpisu vývozov na rok 2023.

Pasportizácia nádob je realizovaná na základe údajov z evidencie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2023 a na základe zmien, ktoré si poplatník podľa platnej právnej úpravy ohlásil na oddelení daní a poplatkov.

„Jej cieľom je jednak dôsledná evidencia nádob a tým aj množstvo vyvezeného odpadu, ale predovšetkým vyhľadanie domácností, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť, alebo využívajú väčší počet nádob alebo nádobu s iným objemom, ako ukladá Všeobecne záväzné nariadenie č. 179/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou,“ vysvetľuje mesto Vranov nad Topľou.

Pri označovaní nádob bude zároveň prehodnocovaný ich technický stav. Pri zistení zlého technického stavu nádoby, jej majiteľ bude oznamom vyzvaný k výmene. Z tohto dôvodu bude čipom označená až nová nádoba, a to v druhom kole pasportizácie.

„Občania s neoznačenou nádobou sa nemusia obávať. Do konca roka sa bude odpad vyvážať podľa doručeného rozpisu vývozov na rok 2023, platný od 1. januára 2023. Vývoz zmesového odpadu na základe pasportizácie sa začne od 1. januára 2024,“ dodáva mesto Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!