VRANOV NAD TOPĽOU: Mesto reaguje na ekonomickú situáciu zvýšením daní

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo zvýšenie daní z pozemkov, stavieb, bytov a za užívanie verejného priestranstva. Predložený návrh počítal s navýšením v priemere o 20%. Mestská kasa mala takto získať približne 200 tis. eur.

Pri informatívnej správe o príprave rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 definoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý výzvy, s ktorými sa bude musieť samospráva vysporiadať, jasne.

Daňový bonus zníži nárast podielových daní v nasledujúcom roku pre mesto Vranov nad Topľou o cca 600 000 eur. V súvislosti s legislatívnymi zmenami premietnutými do navyšovania platov vo verejnej správe sa zvyšujú nároky na mestskú kasu o 1,2 mil. eur a ďalších 800 tis. eur zhltne nárast cien a služieb pod vplyvom energetickej krízy, resp. inflácie.

Dodáme, že návrh rozpočtu v „prvom čítaní“ neobsahuje zvýšenie dotácie na zabezpečenie dopravy zadarmo. Taktiež nezohľadňuje vplyv inflácie v oblasti odpadového hospodárstva, potrebu dofinancovania výstavby a infraštruktúry bytových domov na Kalinčiakovej ul., či potrebné opravy, údržbu existujúcich miestnych komunikácií a výstavbu nových. Rovnako v ňom nie je zahrnutá potreba spolufinancovania projektov a dotácie z rozpočtu mesta pre subjekty mimo zakladateľskej pôsobnosti.

Keďže rozpočty samospráv musia byť zo zákona vyrovnané, vranovská radnica plánuje rozdiel vykryť sumou 200 tis. eur z rezervného fondu, návratnými finančnými operáciami vo výške 1,58 mil. eur a tretím dielom je zvýšenie daní z pozemkov, stavieb, bytov a za užívanie verejného priestranstva. „Napríklad pre vlastníka 3-izbového bytu s rozlohou 70 m2 sa zvýšenie sadzby prejaví nárastom daňovej povinnosti z 28 € na 33,60 €, čo predstavuje 5,60 € za rok. Prihliadali sme teda aj na to, aby zvýšenie občanov enormne nezaťažilo,“ zdôraznil Milan Malý.

V rámci návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa diskusia točila predovšetkým okolo dane za užívanie verejného priestranstva – dane za trvalé parkovanie vozidiel.

Ján Kočiš uviedol, že hoci nie je za prenášanie záťaže na peňaženky občanov, chápe situáciu a teda aj návrh VZN. Pristavil sa však pri navýšení dane za trvalé parkovanie pre osoby s preukazom ŤZP, pre ktorých počítal návrh s zvýšením o 47,53 eur na rok. „Zdravotne ťažko postihnutým osobám sa žije ťažko. Sú na tom horšie zdravotne, aj finančne,“ argumentoval Ján Kočiš svoj návrh na ponechanie výšky dane pre osoby ŤZP na úrovni roka 2022.

Dôvody pre navyšovanie daní nespochybňoval ani Igor Pribula. V kontexte zvyšovania dane za trvalé parkovanie na príklade Lúčnej upozornil, že pokiaľ nie je vybudovaný adekvátny počet parkovacích miest, nie je vyššia daň férová. Priznal, že chyba sa stala už pri manažovaní výstavby bytových domov na tomto sídlisku, ale nepríde mu korektné, ak pre občanov nie je vytvorená alternatíva. „Je to také novodobé mestské výpalníctvo. Keby sme vybudovali parkoviská a občania by mali by na výber, tak potom tým, ktorí chcú parkovať bližšie k svojim bytom, povedzme, aby platili. Bohužiaľ, ľudia na výber nemajú,“ uviedol Igor Pribula.

Primátor Ján Ragan s jeho interpretáciou nesúhlasil. Oponoval, že na Lúčnej parkovacie miesta pribudli a občania si môžu vybrať medzi bezplatnou, resp. platenou verziou. „Pripravujeme veľké záchytné parkovisko pri kotolni K2. Parkovacie miesta sú síce provizórne, ale ľudia ich využívajú. V minulosti boli bytové domy postavené tak, ako boli, preto tento problém nie je jednoducho riešiteľný, ale parkovisko je pri Kauflande a určite vznikli parkovacie miesta aj v inej časti Lúčnej. Každý má možnosť výberu,“ kontroval Ján Ragan.

Dodáme, že vranovskí poslanci sa stotožnili s pozmeňovacím návrhom Jána Kočiša a ponechali výšku dane za trvalé parkovanie vozidla pre osoby s preukazom ŤZP vo výške 104,39 eur. Pre ostatných majiteľov vozidiel sa poplatok za parkovacie miesto zvýšil z 303, 68 na 365,36 eur.

Príklady navýšenia daní

Daň z pozemkov

– Majiteľovi záhrady o výmere 1000 m2 sa zvýši daňová povinnosť oproti roku 2022 z 21,34 € na 25,52 €, teda o 4,18 €.

Daň zo stavieb

– Majiteľovi rodinného domu o výmere 125 m2 s jedným nadzemným podlažím sa prejaví nárastom daňovej povinnosti z 43,125 € na 52,50 €, teda o 9,375 € za rok.

Daň z bytov

– Pre vlastníka 3 izbového bytu s rozlohou 70 m2 sa zvýšenie sadzby prejaví nárastom daňovej povinnosti z 28 € na 33,60 €, teda o 5,60 € za rok.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!