VRANOV NAD TOPĽOU: Kto bude prevádzkovať kúpalisko? Mesto už má záujemcu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou chce dať šancu prevádzkovať letné kúpalisko súkromníkovi. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili verejnú obchodnú súťaž na jeho nájom. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 11. septembra 2023.

Prázdniny bez prevádzky letného kúpaliska by sa už vo Vranove nad Topľou opakovať nemali. Hoci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva bolo témou schválenie verejnej obchodnej súťaže na jeho nájom, primátor Ján Ragan v úvode pripomenul, že radnica sa nebráni ani tomu, aby ho prevádzkovala vo vlastnej réžii.

Prvý záujemca…

Ale… Ako dodal, verejná diskusia na tému letného kúpaliska vygenerovala prvého záujemcu, ktorý o jeho prevádzkovanie prejavil záujem. Vranovský primátor v tejto súvislosti priznal už i prvé neformálne rokovanie. „Získali sme veľa informácií, ako bolo kúpalisko za posledné tri roky prevádzkované. Kto tam robil, kto tam nerobil… Ak má niekto občerstvenie na jednej firme a bazén na inej, je jasné, že ekonomiku neurobí, ale nechcem to tu bližšie rozoberať. Vyzerá to však tak, že by tu bol záujemca, ktorý by vedel naše kúpalisko prevádzkovať bez toho, aby od nás požadoval finančné prostriedky,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Potreba investovať

Zároveň pripomenul, že v závislosti od nastaveného štandardu s dôrazom na kvalitu a komplexnosť služieb sú investície do letného kúpaliska nevyhnutnosťou. Benefit nájomného vzťahu vidí v tom, že by ich zabezpečil súkromný investor a tieto náklady by nemuselo znášať mesto. „Prevádzka môže fungovať eventuálne celý rok. V areáli sa môžu organizovať aj iné typy akcií, nielen plávanie, kúpanie a prevádzkovanie bazéna. Môžu sa tam konať deň detí, športový deň, spoločenské a kultúrne akcie,“ vymenoval J. Ragan.

Podnikateľský zámer

Práve podnikateľský zámer, ako jedna z podmienok VOS, bude dominantným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk. Navrhla to majetková komisia. „Myslím si, že je dôležité, aby sme prevádzkovali aj iné činnosti na kúpalisku, nielen čisto plávanie a kúpanie sa,“ reagovala predsedníčka majetkovej komisie Zuzana Hurná.

Nová povinnosť

V porovnaní so zmluvou, ktorá bola uzatvorená s REPY, s.r.o., je zásadnou novú klauzula. Na jej základe bude nájomca povinný k 15. máju preukázať pripravenosť na letnú sezónu (vyčistenie bazénov, pokosenie, funkčnosť sietí, funkčnosť technológií). Stav zhodnotí komisia z pracovníkov mesta a poslancov MsZ, ktorú vymenuje primátor mesta.

Vyššia pokuta

Rovnako sa zvýšila zmluvná pokuta. Nájomca sa zaväzuje areál kúpaliska a všetky tam nachádzajúce sa bazény prevádzkovať minimálne v mesiacoch júl a august, v prípade nedodržania podmienky je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 300,-€/deň, okrem povinného uzatvorenia na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva alebo iných orgánov štátnej správy alebo v prípade nepredvídateľnej technickej poruchy, ktorá znemožní prevádzku kúpaliska a ktorú posúdia orgány mesta. Pripomenieme, že doteraz to bolo 100,-€/deň.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže na nájom areálu mestského kúpaliska vo Vranove nad Topľou nájdete na www.vranov.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!