VRANOV: Kvôli kľúčom od stojísk si na vás môže posvietiť mestská polícia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje občanov, aby neposkytovali kópie kľúčov od stojísk „cudzím“ osobám. Môžu mať kvôli tomu opletačky s mestskou políciou.

Uzamykanie stojísk na zmesový komunálny odpad a separovaný odpad je vo Vranove nad Topľou dlhodobo témou. Problém je v tom, že stojiská ostávali často, z rôznych dôvodov, odomknuté a tým pádom neplnili svoj účel. Nepríjemnou skutočnosťou bol aj neporiadok, na ktorý sa občania sťažovali.

Na základe negatívnych skúseností začalo mesto Vranov nad Topľou postupne vymieňať systém zatvárania stojísk pomocou visiaceho zámku – FAB. „Občania po prerobení zámky budú používať na odomknutie stojiska rovnaké kľúče, ako pred výmenou, tie už majú v domácnosti,“ vysvetľuje vranovská radnica.

Zároveň vranovská radnica upozorňuje občanov, že poskytovať kópiu kľúčov od stojísk cudzím osobám, ktoré nebývajú v príslušnom bytovom dome je priestupok. „Zistené prípady bude preverovať mestská polícia. Prosíme občanov, aby dôsledne uzamykali stojiská,“ dodáva mesto Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!