Vranov: Cez víkend sa bude testovať na MsÚ, dvoch ZŠ a Rodinnej oblasti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na základe schváleného COVID AUTOMATU, platného od 8. februára 2021 a z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou, sa všetci pracujúci obyvatelia a aspoň jeden rodič detí, navštevujúcich materské školy, I. stupeň základných škôl, musia otestovať raz sa 7 dní antigénovým testom. Z tohto dôvodu mesto Vranov nad Topľou opätovne zriadi počas nasledujúceho víkendu vo svojich budovách mobilné odberné miesta. Vranovská radnica o tom informovala na svojom webe.

Okrem priestorov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, ZŠ Sídlisko II a ZŠ Bernolákova sa môže verejnosť otestovať aj v MOM, ktoré bude 13. 2. 2021 (sobota) zriadené na futbalovom ihrisku na RODINNEJ OBLASTI. Verejnosti bude k dispozícii od 8.00 do 12.30 hod.

Rovnako pripájame informáciu z Nemocnice Svet zdravia do Vranove nad Topľou, kde MOM v jej areáli je k dispozícii už šesť dní, pondelok až sobota, v čase 8.00 – 16.00 hod. s tým, že posledný odber je o 15.30 hod.

Pre zamestnancov materských škôl, ako aj zamestnancov Základnej školy Lomnická, Základnej školy Juh, Lúčna a Kukučínova, pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich tieto školy, ako aj pre verejnosť mesto Vranov nad Topľou ponúka v dňoch 13. – 14. 2. 2021 možnosť pretestovania antigénovým testom v mobilnom odbernom mieste zriadenom v budove Mestského úradu vo Vranove nad Topľou podľa nižšie uvedeného rozpisu:

Sobota – 13. február 2021

MŠ Ulica 1. mája – 8.00 – 9.30 hod.

MŠ Sídlisko 1. mája – 9.30 – 10.30 hod.

ZŠ Lomnická – 10.30 – 10.50 hod.

MŠ Vajanského – 10.50 – 11.10 hod.

MŠ Domašská – 11.10 – 11.30 hod.

MŠ Dlhá – 11.30 – 11.50 hod.

Prestávka – 12.00 – 13.00 hod.

MŠ Juh – 13.00 – 14.30 hod.

MŠ Okulka – 14.30 – 16.00 hod.

Prestávka – 16.00 – 16.30 hod.

MŠ Kukučínova – 16.30 – 17.30 hod.

Nedeľa – 14. február

ZŠ Lúčna – 8.00 – 9.30 hod.

ZŠ Kukučínova – 9.30 – 10.00 hod.

VEREJNOSŤ – 10.00 – 11.45 hod.

Prestávka – 12.00 – 13.00 hod.

ZŠ Juh – 13.00 – 17.30 hod.

VEREJNOSŤ – 13.00 – 17.30 hod.

Pre zamestnancov základných škôl na Bernolákovej ulici a Sídlisko II, rodičov detí navštevujúcich tieto školy, ako aj pre verejnosť, budú k dispozícii mobilné odberné miesta v budovách týchto škôl.

ZŠ Sídlisko II – 13. február 2021 – 8.00 – 10.00, 13.00 – 17.30 hod.

Rezervačný systém: https://services.bookio.com/zs-sidlisko-ii-1336-vranov-nad-toplou/

ZŠ Bernolákova – 13. február 2021 – 8.00 – 11.45, 13.00 – 17.30 hod.

Rezervačný systém: https://services.bookio.com/zakladna-skola-bernolakova-ulica-1061-vranov-nad-toplou/

Permanentné MOM zriadené na území mesta Vranov nad Topľou

Nemocnica SVET ZDRAVIA Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 187 – príjazd cez Hlovíkovu ulicu

Pondelok – sobota, 8.00 – 16.00 hod.

Rezervácia: https://korona.gov.sk/

Detský ADOS

Toplianska 2693/27 Priemyselný park FEROVO

Pondelok – nedeľa, 10.00 – 18.30, prestávka 14.00 – 14.30 hod.

Slovenský červený kríž Územný spolok Vranov nad Topľou

Štúrova 130

Pondelok – nedeľa, 10.00 – 18.30, prestávka 14.00 – 14.30 hod.

Matta, s.r.o.

Boženy Němcovej 1137/11

Pondelok – piatok: 10.00 – 18.00, nedeľa: 8.00 h – 16.00 hod.

Rezervácia: https://korona.gov.sk/

Lemar Bau s. r. o.

Boženy Němcovej – parkovisko pri futbalovom ihrisku

Pondelok – nedeľa, 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!