VOĽBY: Pozor na farbu volebného lístka, obálky a volebnej urny

  • Obce
  • Dátum: 26.10.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prvýkrát v histórii Slovenska sa budú komunálne a župné voľby konať v jeden deň – 29. októbra 2022. Voliť si budeme starostov/primátorov, poslancov obecných/mestských zastupiteľstiev, predsedu vyššieho územného celku a poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Dodáme, že voľby sa konajú od 7.00 do 20.00 hod.

Voliči síce odvolia v jednej volebnej miestnosti, ale ako informuje Ministerstvo vnútra SR na svojej webovej stránke, spojené voľby budú farebne odlíšené. Voliči dostanú modrú a bielu obálku, pričom vo volebnej miestnosti budú dve volebné urny.

Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Pre komunálne voľby je určená biela obálka. Zvlášť bude hlasovací lístok pre voľby do obecného, prípadne mestského zastupiteľstva a zvlášť pre voľby starostu alebo primátora.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Po odvolení volič hodí obálku do určenej schránky na hlasovanie, tzv. volebnej urny, teda buď bielej pre komunálne alebo modrej pre župné voľby.

„Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Takisto, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné,“ upozorňuje Ministerstvo vnútra SR.

Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.

Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb, teda v sobotu 29. októbra.

Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19.

Poznámka: V prípade volieb na predsedu Prešovského samosprávneho kraja doplníme, že pôvodne registrovaní kandidáti Jozef Mihalčin a Ľubomír Goliaš sa vzdali kandidatúry v prospech Jána Bynca.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!